افق روشن
www.ofros.com

"سخت تر و شدید تر کار کنید شما این توان را در پیکرتان دارید"


جمشید کارگر                                                                                                     سه شنبه ۵ مرداد ١٣٨٩


سخت تر و شدید تر کار کنید شما این توان را در پیکرتان دارید

جملۀ فوق عنوان خبری در مورد یکی از شرکت های اجاره دهندۀ کارگر موسوم به شرکت های آدم فروش در سوئد می باشد. این شرکت ا ستودنت کونسولتینگ نام دارد. به تازگی کارگران اجاره ای این شرکت که در انبار کنسرن کوپ Coop در برو واقع در یکی از استان های سوئد، کار می کنند تهدید شده اند که در صورتیکه بیشتر و شدید تر از کارگران رسمی حوزۀ کاری مزبور کار نکنند اخراج خواهند شد. این تهدید توسط ای میلی از جانب شرکت آدم فروش استودنت کونسولینگ به کارگرانش در این انبار ابلاغ شده است. جنبۀ ضد انسانی و ضد کارگری این موضوع آن چنان عریان می باشد که شرکت مزبور اظهار داشته است این یک خطا و اشتباه بوده است.
جریان ماجرا از این قرار است که بیشتر از یک هفتۀ پیش ۵٠ نفر از کارگران اجاره ای این شرکت، انبوهی ای میل از جانب کارفرمای مستقیم خود شرکت استودنت کونسولینگ دریافت کردند. در این ای میل آمده است که " آنان باید کار خود را تا یک حداقل راندمان معین افزایش بدهند در غیر این صورت اسخدام آنان می تواند زیر سوال برود. ما بدنبال درخواست شرکت کوپ در صورت نیاز به کار همۀ کسانی که با این شرط کار نکنند خاتمه خواهیم داد. از هفتۀ آینده حد اقل راندمان کاری ٧٠ درصد حجم کار در یک ساعت می باشد. من می دانم که حالا خیلی از شما با دیدن این خبر از جا خواهید پرید اما این را نیز میدانم که همگی شما این توان را در بدنتان دارید ". شرکت آدم فروشی استودنت کنسولینگ در ادامه ای میل ارسالی به کارگران اجاره ای اش می نویسد : " از این به بعد شرکت مزبور بر میزان راندمان کاری نظارت خواهد کرد و در مورد این که چه کسانی از کارگران آخر ماه ژوئن قرارداد کارشان تمدید خواهد شد و بر سر کار باقی خواهند ماند تصمیم خواهد گرفت ". این شرکت در ای میل مزبور می افزاید: " هنوز خیلی از کارگران اقدام به توقف کار و استراحت طولانی می کنند ".
شرکت اجاره دهندۀ کارگر استودنت کو نسو لینگ با بالا گرفتن واکنش اعتراضی کارگرانش به مفاد این ای میل، ارسال آن را حاشا کرده و می گوید که ای میل مزبور خطا بوده است و یک عمل اشتباه از جانب یکی از کارکنان می باشد که آن را ارسال کرده است.
معاون سرمایه دار مدیریت این شرکت برای توجیه و اشتباه قلمداد کردن این کار می گوید: " اتفاقی که رخ داده به این علت است که ای میلی که برای یکنفر ارسال شده، برای همه رفته است که متاسفانه به علت اشتباه یکی از همکاران ما بوده است. امروز ما فراخوان یک جلسۀ اطلاعاتی را ساعت 3 بیرون از برو داده ایم که همه بتوانند سوالاتی را که در این مورد دارند مطرح کنند ".
اما برنامه ریزی بودن و سازمان یافته بودن ارسال ای میل مزبور آنقدر آشکار است که حتی رئیس کلوب اتحادیۀ هاندل در انبار برو نیز نمی پذیرد که ارسال ای میل برای کارگران سهوی و اشتباه بوده است. او در این رابطه می گوید: " اگر آدم متن ای میل را بخواند نمی تواند ارسال آن را سهوی و اشتباه تلقی کند. تقصیر را به گردن یکی از کارکنان زیر دست انداختن کار مشکلی نیست. اما کاملاً اشکار است که فردی از مسئولین بالای شرکت استودنت کونسولینگ گفته است که ای میل مزبور به بیرون فرستاده شود. در ضمن در ای میل به آنان که کارشان را به راندمان تعیین شده افزایش دهند قول اهدا یک دوچرخه به عنوان سود داده شده است ". این رئیس کلوپ اتحادیه ای این موضوع را بسان گرایشی در شرکت های اجاره دهندۀ کارگر می بیند که به کارگرانشان قشار می آورند تا بیشتر و شدید تر از کارکنان رسمی خود شرکت اصلی کار کنند.
نمایندۀ اتحادیۀ هاندل در قسمت ٢٠ نیز در این زمینه می گوید: " بدیهی است که شرکت بگوید این یک اشتباه فردی بوده است و ناشی از سیاست کاری شرکت نمی باشد. اما همزمان ما می دانیم تهدید به اخراج کارگران همیشه در این شرکت ها وجود داشته و دارد و وجهی از عملکرد شرکت های اجاره ای می باشد. در این جا تفاوت فقط این است که این مورد از دستشان در رفته و کاملاً آشکار گردیده است.
این دو صدر نشین اتحادیه اعتراف می کنند که فشار به کارگران برای بالا بردن راندمان و حجم کاری از طریق تهدید آنان به اخراج از کارصرفاً مختص شرکت های اجاره دهندۀ کارگران است،. البته آنان در عین حال این سیاست را از سرمایه تفکیک و در اشتباهات این یا آن سرمایه دار خلاصه می کنند.
منشی روایط عمومی کنسرن کوپ نیز فشار بیشتر بر کارگران اجاره ای را نسبت به کارگران رسمی خود انکار کرده است و مانند روسای شرکت آدم فروشی استودنت کونسولینگ، به توجیه و اشتباهی بودن ارسال ای میل تهدید آمیز پرداخته است . همین کنسرن کوبس در ادامۀ سیاست کاهش کارگران رسمی و جایگزین کردن آنان با کارگران اجاره ای، مصمم است که ۵٠٠ کارگر را در انبار های چند شهر سوئد اخراج کند و به جای آنان تعداد بسیار کمتری کارگر اجاره ای به کار گیرد. صاحبان کنسرن با این ترفند بغایت ضد انسانی که برآمده از سرشت سرمایه می باشد، از یک سو کارگرانی با دستمزد کمتر و موقعیت کاری ضعیف تر به بردگی مزدی می گیرند و از طرف دیگر همان حجم کاری ۵٠٠ نفر را مثلاً به ١۵٠ الی ٢٠٠ نفر کارگر تحمیل می کنند تا در این راستا باز هم ارزش اضافی بیشتر از این کارگران بیرون بکشند و به سود های کلان تر دست یابند. کارگران نیز به علت نحوۀ استخدام اجاره ای یر متن بیکاری روز افزون در جامعه به بهانۀ بحران جاری، کارشان موقتی و قراردادی می باشد و بدون هیچ گونه برخورداری از قانون حفاظت کاری (ساس ) که دستاورد جنبش کارگری این کشور می باشد، کارفرما می تواند آنان را در صورت سرپیچی از اعمال ستمگرانۀ کار چند نفر به یک نفر، اخراج کند.
صدر نشینان اتحادیه ها و نمایندگان سندیکالیست این اتحادیه های سرمایه سالار آنجا که تحت فشار اعتراض کارگران ناچار به همراعی با اعتراض آنان می شوند، برخورد موردی می کنند و مثلاً صرفاً شرکت های اجاره دهندۀ کارگر را عامل اصلی این گونه تحمیلات و فشار های ضد کارگری قلمداد می کنند. لازم است گفته شود که در بسیاری موارد این خود کنسرن های عظیم هستند که اقدام به دایر کردن این گونه شرکت های موسوم به آدم فروش می کنند تا آن ها را به عنوان وسیله و اهرم در جهت تحمیل هر گونه شرایط کاری با هر میزان دستمزد به کارگران به کار برند و در این راستا به سود های هرچه نجومی تر دست یابند.
به هر حال دامنۀ اعتراض کارگران اجاره ایی شرکت استوند کونسولینگ به رسانه ها از جمله یکی از کانال های تلویزیونی سوئد کشیده شده است. در اخبار دیشب این کانال تلویزیونی مصاحبه ایی کوتاه با جند کارگر این شرکت انجام شد که طی آن ِیکی از کارگران زن ضمن صحبت در مورد شدت استثمار کارگران توسط این شرکت ها، خاطر نشان ساخت که حتی وقتی در زمان کار برحسب نیآز طبیعی به توالت می رود مسئولین مربوطه در کوبس به شرکت اجاره دهنده گزارش می دهند که به این علت نیز اخطار دریافت کرده است.

جمشید کارگر - ٢٦ ژوئن ٢٠١٠

منبع: سایت اینترنتی ال او