افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارکنان اتوبوسرانی خرمشهر و قطع شدن انگشت کارگر پیمانکار شوگا

آژانس ایران خبر                                                                                دوشنبه ٢٣ شهریور ۱٣٨٨


اعتصاب کارکنان اتوبوسرانی خرمشهر

روزشنبه ٢١شهریور بیش از ٢٠٠ نفر از کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشهر دست از کار کشیدند و مقابل شهردارى این شهر تجمع کردند . کارکنان شرکت اتوبوسرانى خرمشهر در تجمع خود در مقابل شهردارى ، خواستار پرداخت حقوق و مزایاى معوقه خود شدند .
یكی از كارگران دراین رابطه گفت ما در ماه مبارک رمضان ، زندگى را به سختى مى گذرانیم وبه شدت تحت فشارهای معیشتی هستیم . از چهار ماه پیش حقوق و مزایای ما پرداخت نشده است. براساس این گزارش روز شنبه تمام خطوط اتوبوسرانى شهر خرمشهر از فعالیت افتاد. ۲۳/۶/۱۳۸۸

قطع شدن انگشت یکی از کارگران پیمانکار شوگا

بنا بر خبر دریافتی یکی از کارگران پیمانی شرکت شوگا که در قسمت آشپزخانه شرکت مشغول به کار بود هنگام چرخ کردن گوشت به علت مناسب نبودن و ایمن نبودن دستگاه چرخ گوشت یکی از انگشتانش در دستگاه رفت و قطع شد . بهداری شرکت سریعاً این فرد را به بیمارستان رساند, ولی از آنجا که پیمانکاران جز نیروهای شرکت تلقی نمیشوند بیمارستان این کارگر را با برگه حادثه قبول نکرد و آنها مجبور شدند که به خانه وی رفته و دفترچه بیمه او را بیاورند تا به درمان او رسیدگی شود که همین مسئله باعث درد کشیدن بیشتر او شد. این کارگر که تنها ٢۴ سال دارد از ناحیه دست ناقص شد .یكی از كارگران در این رابطه به خبرنگا ما گفت: هیچ كس پاسخگو ی این حادثه نیست تازه اگر سر همین مسئله این كارگر نیز اخراج نشود شانس آورده است!!! معمولا در این جور مواقع از ترس شکایت کردن کارگر، پیمانکار پولی به کارگر میدهد و از او رضایت نامه گرفته و او را اخراج میکند!! ۲۲/۶/۱۳۸۸