افق روشن
www.ofros.com

فعالین جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان تحت تعقیب و یا ربوده شده اند

جمعیت تلاش برای...                                                                                                 جمعه ٩ بهمن ۱٣٨٨


فعالین ngo جمعیت تلاش برای جهان شایسته كودكان، تحت تعقیب و ربودن و بازداشت قرار گرفتند.

در مورخه ۴/٨/٨٨ توسط پلیس امنیت شهر ری با دستور اطلاعات شهر ری ،ngoجمعیت تلاش برای جهان شایسته كودكان ،پلمپ شد.
از یك ماه پیش اعضاء و فعالین این ngo تحت تعقیب و زندانی شدن خانم مریم ضیاء و حسن صارمی و سعید حسن زاده وخانم سعیده ...در یك روز دستگیر و بعد از ۴٨ ساعت از اطلاعات شهر ری به بند ٢٠٩ اوین منتقل شدند و بعد از سه روز ٢ تن دیگر از اعضاء و فعالین به نام مهدی آمیزش و بیتا صمیمی دستگیر و به اوین منتقل شدند و ظرف ۴٨ ساعت گذشته رضا مهابادی ( خندان ) توسط اطلاعات ربوده شده و همان روز به خانه اش رفته و كلیه كتابها و دست نوشته هایش را نیز با خود می برند. دولت جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات ، مسئول جان نام بردگان هستند .((جمعی از فعالان حقوق كودكان)).

با سلام خبر ربودن رضا مهابادی ( خندان )را هر چه فوری به آنتن های خبر گذاری بفرستید.
رضا خندان نویسنده و منتقد ادبی ، عضو كانون نویسندگان ایران و فعال حقوق كودك ،عضو ngo جمعیت تلاش برای جهان شایسته كودكان ،در مورخه ٧/١١/٨٨ روز چهارشنبه از منزل خواهرش واقع در شهرك ‍‍ژاندارمری ،تهران ،خارج گردیده و به مقصد رفتن به كرج در مسیر ،ربوده شده است.
و همان روز در ساعت ١١ صبح به منزل مادرش رفته و خانه تحت تفتیش قرار می گیرد و كلیه دستنوشته ها و كتابها یش را با خود می برند . دولت جمهوری اسلامی و سازمان اطلاعات و سازمان سپاه ،مسئول جان وی هستند.