افق روشن
www.ofros.com

جان باختن یک کارگر دیگر و ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته ها


جمعی از کارگران ایران خودرو                                                                                  شنبه ٩ بهمن ١٣٨٩

یکی دیگر از کارگران ایران خودرو جان باخت

همکاران ودوستان گرامی
با کمال تاسف با خبر شدیم یکی از کارگران حادثه دیده ایران خودرو که در بیمارستان آتیه بستری بود روز جمعه در گذشت ما مرگ این کارگر عزیزرا به خانواده وتمام کارگران ایران خودرو تسلیت می گویم.

جمعی از کارگران ایران خودرو

-----------------

کارگران ایران خودرو: ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته هایمان

بیانیه کارگران ایران خودرو
سه روز از اعتصاب واعتراض کارگران ایران خودرو می گذرد اما کارگران از حرفهای روز 5شنبه نجم الدین راضی نشدند وخواهان ادامه اعصاب شدند.

همکاران ودوستان کارگر
برای رسیدن به خواستهایمان اعتصاب را ادامه خواهیم داد. حرفهای نجم الدین به درد خودش می خورد.
تا
آزادی فوری دستگیر شدگان
خروج نیروهای سرکوبگر از شرکت
برگزاری انتخابات آزاد برای ایجاد تشکل کارگری وبدون دخالت نهادهای امنیتی ودولت
تشکیل کمیته ایمنی با حضور نمایندگان کارگران
تشکیل کمیته حقیقت یاب برای موراد ایمنی
به اعتصاب ادامه خواهیم داد

جمعی از کارگران ایران خودرو

پنجشنبه ٧ بهمن ١٣٨٩