افق روشن
www.ofros.com

محل جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان پلمپ شد

جمعیت تلاش برای جهان شایسته کودکان                                                         یکشنبه ١٠ آبان ۱٣٨٨

این جمعیت از ۴ سال پیش در شهر ری آغاز به کار نمود و در طی این سال ها فعالیت خود را در حوزه های آموزش، مددکاری، بهداشت و ... برای کودکان بازمانده از تحصیل وکودکانی که امکان تحصیل در دیگر مدارس را ندارند گسترش داد و هم اکنون حدود ٢٠٠ کودک را تحت پوشش دارد.
سال گذشته تلاش برای گرفتن مجوز از سازمان بهزیستی با مشکل روبرو شد و در نهایت صبح روز دوشنبه ۴/٨/٨٨ مسئولان با درب پلمپ شده انجمن همراه با اعلانی مبنی بر ممانعت کار از طرف پلیس امنیت نیروی انتظامی مواجه شدند. پس از یک هفته مراجعت مکرر مدیر و اعضای هیئت مدیره هنوز هیچ گونه پاسخی از طرف پلیس امنیت و وزارت اطلاعات شهر ری داده نشده و پی گیری را به دلیل محدودیت بی فایده خوانده اند.
به گفته پلیس امنیت اعضای جمعیت و کودکان محصل برای بازگشایی و ادامه تحصیل می بایست منتظرتماس آنها بمانند