افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران كارخانه گوشت زیاران

ایسنا                                                                                                چهارشنبه ۴ آذر ۱٣٨٨

كارگران كارخانه گوشت زیاران در اعتراض به آنچه عدم پرداخت حقوق هشت ماه گذشته می خواندند، امروز جلوی سازمان خصوصی سازی تجمع كردند. این عده كه حدود ١۵٠ نفر بودند، در حالی به عدم دریافت حقوق خود معترض‌ بودند كه این كارخانه از اول مرداد ماه سال ١٣٨۵ توسط سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شده است.
ناصر خدادادی، مدیر امور اداری كارخانه كه در میان تجمع كنندگان بود، به خبرنگار ایسنا گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری مدیران كارخانه در محل كار خود حاضر نشده‌اند و كارخانه را با بیش از سه میلیارد تومان بدهی به حال خود رها كرده اند.
وی با بیان اینكه پس از واگذاری كارخانه به بخش خصوصی، مشكلات مدیریت باعث شد تولید به سمت تعطیلی برود، افزود: از اول مرداد ماه امسال كارخانه تعطیل شده و آب و برق و گاز كارخانه قطع شده‌است.
او ادامه داد: در حال حاضر كارخانه ٢٦٠ كارگر دارد كه ١۴٠نفر آنها قراردادی‌اند و بقیه به صورت رسمی استخدام هستند. كارخانه گوشت زیاران در ۴۵ كیلومتری شهرستان قزوین واقع شده و از بزرگترین كشتارگاه‌های كشور است.
در همین زمینه یكی از مسوولان سازمان خصوصی سازی با بیان اینكه مسوولیت اداره كارخانه‌ها و شركت‌ها پس از واگذاری به بخش خصوصی با مسوولان جدید آن است، گفت: سازمان خصوصی سازی مسوولیتی درباره شركت گوشت زیاران و شركت‌های مشابه ندارد.
او گفت: متاسفانه چنین مشكلاتی پس از خصوصی سازی برخی شركت ها ایجاد شده كه باید با تلاش مدیران آنها حل و فصل شود.