افق روشن
www.ofros.com

!قصابخانه ایران خودرو: انگشتان حسین اناری قطع شد

خودروکار                                                                                             دوشنبه ٣٠ آذر ۱٣٨٨

بنا به خبر دريافتى٬ حسین اناری یکی از کارگران پرس کار ایتکو پرس ایران خودرو٬ هفته پیش در حالیکه مشغول کار با دستگاه پرس دستی بود٬ ناگهان دستگاه پرس فرود آمد و همان لحظه یکی از انگشتان حسین قطع و دیگر انگشتانش متلاشی شد. خونریزی شدید دستگاه پرس و اطراف را فرا گرفته بود. کارگران با اندوه دست از کار کشیده و شاهد این صحنه دردناک بودند اما از جانب نیاکان مدیر ایتکو پرس و دیگر عوامل کارفرما اقدامی برای رساندن فورى حسین به مراکز درمانی صورت نگرفت. این مفتخوران با خونسردی و بی تفاوتی مدعی بودند که این همه حوادث کار علتش بیدقتی و عدم رعایت نکات ايمنی در حین کار توسط کارگران است!! بالاخره چند نفر از کارگران حسین را به درمانگاهی در کرج رساندند. متاسفانه یکی از انگشتان حسین از بند انگشت قطع و بقیه انگشتانش به گفته پزشکان له و متلاشی شده و شاید برای همیشه غیر قابل استفاده باشد !بنا به خبر تاکنون هزینه های پزشکی با قرض و بدهکاری توسط خود حسین و خانواده اش پرداخت شده و هم اکنون در مرخصی استعلاجی بسر میبرد. بنا به اخباری نیاکان و همدستانش تلویحا گفته اند او دیگر به درد کار نمی خورد!
دستگاههای پرس دستی قدیمی از رده خارج و فاقد هرگونه شرایط ایمنی هستند. بکار بردن اين دستگاهها نه فقط خطر حوادث کار را بشدت بالا ميبرد٬ بلکه سيستم کار کنتراتی و قطعه کاری که مستلزم سرعت کار بيشترى است٬ به ميزان اين مخاطرات مى افزايد. ايران خودرو شبيه محل کار نيست٬ قتلگاه و قصابخانه کارگران نام مناسبترى براى آنست. ليست کارگرانى که در چند سال گذشته بر اثر "سوانح کار" جانشان را از دست دادند و يا دچار نقص عضو و از کار افتادگى و لذا اخراج شدند٬ طولانى است. اين ثروتهاى انبوه که سهامداران و کارفرمايان ماشين سازيها تلنبار کردند به خون کارگران آغشته است. اين سرمايه ها که عده اى با آن زندگى هاى افسانه اى ميکنند به قيمت گرسنگى و سوتغذيه فرزندان کارگران و نابودى هزاران خانواده کارگرى حاصل شده است. "سوانح کار" نام بى مثماى شقاوت و سبعيت سرمايه داران در مراکزى است که فاقد ايمنى استاندارد کار است. آنها ترجيح ميدهند بجاى صرف هزينه بالا بردن استاندارهاى ايمنى کار سود پارو کنند و کارگران بايد با جان و بدنشان هزينه تامين اين سودها را بپردازند. اين سرمایه داران و حکومت اسلامی جنایتکارشان است که متهمان اصلی سوانح کار و قتل و نقص عضو کارگران اند .
سایت یک و دو ایتکو پرس با بیش از ١۵٠٠ کارگر قراردادی سفید امضا و یکطرفه٬ با پایه دستمزدهای ٢۶۴ هزار تومانی٬ در ٣ شیفت کاری سنگین و پر خطر٬ از جمله مراکز اصلی پرسی ایران خودرو میباشد.

كارگران ايران خودرو- دوشنبه سی ام آذر ١٣٨٨

http://khodrokar.blogfa.com