افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران زاگرس خودرو و گروگان گیری برنجکاران معترض بابل

آژانس ایران خبر                                                                                    پنجشنبه ٢ مهر ۱٣٨٨


اعتصاب کارگران زاگرس خودرو در بروجرد

کارگران زاگرس خودرو(پروتن) بروجرد روز چهارشنبه اول مهر از کارکردن سرباز زدند و در جلوی درب ورودی این کارخانه تجمع کردند. این کارگران معترض علت تحصن خود را عدم دریافت حقوق خود از شروع سال جاری تا به حال بیان کردند و با این حرکت خواستار احقاق حقوق خود شدند اما در ادامه بعضی از مسوولین با کارگران وارد مذاکره شدند که این نیز بی نتیجه ماند.
همچنین سرویس های ایاب و ذهاب این کارخانه از انتقال کارگران به محل کار خودداری کردند,نکته شایان ذکر این است که در طی دو ماه اخیر کارخانه زاگرس خودرو (پروتن )٧٠ نفر از کارگران خود را اخراج کرده است . ۲/۷/۱۳۸۸

برنجکاران معترض بابلی نمایندگان سازمان بازرگانی و غله استان را به گروگان گرفتند

روز سه شنبه ٣١ شهریور , شمارى از شالیکاران بابلى در پى کاهش ١٠٠ تا ١۵٠ تومانى قیمت خرید تضمینى هر کیلو برنج ، در مقابل این مرکز تجمع کردند و مانع خروج ٢ نماینده سازمان بازرگانى و شرکت غله استان از این محل شدند .
مدیرعامل غله و خدمات بازرگانى منطقه ٢ کشور دراین رابطه گفت : دولت در تصمیم اخیر خود ، قیمت مصوب شوراى اقتصاد را کاهش داد و این موضوع باعث اعتراض کشاورزان شد .
بر همین اساس و در پى اعتراضات مداوم کشاورزان مرکز خرید تضمینى برنج در بابل تعطیل شد . ۱/۷/۱۳۸۸