افق روشن
www.ofros.com

ورشکستگی ایران پویا و خبر درگیریهای پارس متال در شبکه های ماهواره ای

آژانس ایران خبر                                                                                      شنبه ٣١ مرداد ۱٣٨٨


ورشکستگی کامل شرکت ایران پویا

شرکت یخچال سازی ایران پویا ( جنرال استیل ) با بدهکاری بیش از ٤٠ میلیارد تومان اعلام ورشکستگی کرد وتمامی زمینهای متعلق به کارخانه را برای فروش به مزایده گذاشت. این شرکت تعداد کارگران خود را از قبل از عید که حدود ۵۵٠ نفر بودند تا اخر این برج به ١٢٠ نفر رسانده است که تعداد زیادی از این نیرو ها مربوط به انتظامات هستند.
در بین افراد اخراج شده تعداد زیادی جانباز وجود دارند که حدود ۵ ماه است بیکارند و بنیاد قولهای زیادی برای کار به آنها داده است ولی تاكنون هیچ اقدامی انجام نداده است .
این شرکت نان رسان کارگران زیادی بوده است و اگر بنیاد میخواست میتوانست باز هم این کارخانه را سرپا نگه دارد و نگذارد تعداد زیادی كارگر و خانواده از نان خوردن بیفتند ولی متاسفانه هیچ کمکی برای نجات این کارخانه و کارگرانش انجام نداده است .

خبر درگیریهای پارس متال در شبکه های ماهواره ای

این روزها درگیریها و اعتراضات در پارس متال بسیار بالا گرفته است و کارگران این شركت تقریباً هر روز با مسئولین درگیر هستند، جالب اینجا است که خبر این درگیریها در یکی از شبکه های ماهواره ای بیان شده است که همین مسئله و انعکاس خبری این درگیریها کارگران را بیشتر تحریک کرده تا بیشتر دست به این اعتراضات زده و حق خود را بگیرند .
کارگران بیان کرده بودند حالا که مشکل ما و حرف ما به گوش مردم و مسئولین رسیده است باید آنقدر این کار را دنبال کنیم تا شبکه های خبری ایران هم این مشکل را انعکاس دهند و مسئولین به داد ما برسند.
آنها از این مسئله که حدود ٦ ماه است که اعتراض و اعتصاب میکنند و دربدترین وضع ممکن زندگی میکنند و هیچ مسئولی نیز پاسخگوی آنها نیست بسیار ناراحت هستند.

آژانس ایران خبر - ۳۱/۰۵/۱۳۸۸