افق روشن
www.ofros.com

شکایت کارگران فنر سازی؛ ایران خودرو، ایرالکو و بیکاری گستردۀ در راه

آژانس ایران خبر                                                                                   شنبه ١۴ شهریور ۱٣٨٨

شکایت کارگران شرکت فنر سازی

چندی پیش شرکت فنر سازی در منطقه ٩ تهران به علت مشکلات مالی و بدهکاریهای زیاد و شکایاتی که علیه این شرکت شده بود توسط دادگاه توقیف شد و درب آن بسته و تمامی کارگران آن اخراج شدند , تمامی این کارگران که حدود ٣٠ نفر میباشند علیه مدیر عامل این شرکت به اداره کار شکایت كردند . این كارگران حدود ١ ماه است که دنبال شکایت خود هستند و هنوز به جایی نرسیده اند. ۱۲/۶/۱۳۸۸

هشدار به کارگران ایران خودرو و ایرالکو: از آغاز پاییز بیکاری گسترده در راه است

ورشکستگی احتمالی ایران خوردو موجب بیکاری تعداد زیادی از کارگران وفعالان صنعت خودرو در این کشور خواهد شد. رکود صنعت خودرو اثرات منفی بسیاری بر بازار کار ایران خواهد گذاشت وموج بیکاری گسترده ای در کشور را در پی خواهد داشت.
در حال حاضر جدا از شرکت های وابسته به صنعت خودرو مانند شرکت های قطعه ساز,بازار بورس خودرو , نمایشگاه اتومبیل و خرید فروش خودرو بخش مهمی از بازار کار کشور را به خود اختصاص داده است که در صورت رکود این بازار در کنار رکود بازار مسکن بیکاری روز به روز بیشتر وافزونتر خواهد شد. همچنین بنا به گزارشات موثقی از ایرالکو،این کارخانه قصد دارد تعداد ٧٠ دیگ صنعتی را به دلیل مشکلات اقتصادی اش تعطیل کند .اما اخبار تکمیلی تری حاکی از آن است که خط تولید ١و٢ این کارخانه تا پایان مهرماه تعطیل خواهد شد و با این شرایط کارگران بسیاری بیکار و به سیل اعتراضات می پیوندند.

آژانس ایران خبر- ١۴/٦/١٣٨٨