افق روشن
www.ofros.com

ادامه برخوردهای غیر انسانی و فشار بر منصور اسالو

آژانس ایران خبر                                                                                   دوشنبه ١٣مهر ۱٣٨٨

بنابه گزارشات رسیده از بند ١ زندان گوهردشت کرج، منصور اسالو رئیس هیئت مدیره‏ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه علیرغم اینکه تا به حال پزشکی قانونی ٣ بار عدم تحمل حبس او را تایید کرده است ولی همچنان در بند ١ زندان گوهردشت معروف به 'بند آخر خطی‏ها' در شرایط بسیار ناگواری بسر می‏برد.
به گزارش فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، منصور اسالو مدتی پیش به پزشکی قانونی برای معاینات پزشکی منتقل گردید و برای سومین بار عدم تحمل حبس او به خاطر وضعیت حاد جسمی اش مورد تایید قرار گرفت. اما ٣ بار تایید پزشک قانونی نه تنها باعث آزادی او نشده است بلکه اورا به بند ١ معروف به بند آخر خطیها که با شرایط غیر انسانی است منتقل شده است و تحت فشارهای غیر انسانی قرار دارد. اسالو از زمان انتقال به این بند تا به حال از ملاقات حضوری با خانواده اش محروم است و ملاقات‏ها بصورت کابینی صورت می گیرد.
از طرفی دیگر فرزند منصور اسالو، پویش اسالو که در جریان دستگیری‏های گسترده قیام مردم ایران دستگیر شده بود و بیش از١٧ روز را در بازداشت بسر برده بود در طی این مدت تحت شکنجه‏هایی قرار گرفته است که علیرغم گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی هنوز از آثار شکنجه ها رنج می برد و همچنان تحت درمان پزشکی قرار دارد. شکایتهای این خانواده بخاطر بازداشت غیر قانونی و شکنجه های غیر انسانی همچنان بدون رسیدگی باقی مانده است. عروس منصور اسالو نیز هنگام تردد به محل کارش مورد یورش مامورین قرار گرفته که با کشیدن سلاح کمری او را تهدید کرده و قصد ربودن وی را داشتند و از این طریق یک فضای ترور و وحشت را بر این خانواده حاکم کرده اند و امنیت این خانواده را کاملا سلب کرده اند.
منصور اسالو در تاریخ ١١ شهریور از بند ۴ به بند ١ معروف به بند آخر خطی‏ها که دارای شرایط بسیار ناگواری است منتقل شده و از آن زمان تا به حال در آنجا بسر می برد. این درحالی است که آقای اسالو بیش از دو سوم مدت محکومیت خود را تحمل کرده و طبق قوانین باید آزاد شود. اسالو از ناراحتی های متعدد جسمی رنج می برد و نگه داشتن او در بند ١ سلامت وی را در معرض خطر جدی قرار داده است.

آژانس ایران خبر- ۱۳/۷/۱۳۸۸