افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه

ایران خبر - فعالان حقوق بشر                                                                          شنبه ١١مهر ۱٣٨٨

اعتصاب كارگران كارخانه نیشكر هفت تپه

روز شنبه ١١مهر بیش از ۵٠٠ نفر از کارگران نیشکر هفت تپه كه دوماه است حقوق خود را دریافت نكرده اند , از كاردست كشیدند و جلوی درب ورودی کارخانه اعتصاب خود راشروع كردند . این کارگران با شروع مهرماه و عدم دریافت حقو ق خود با مشكلات معیشتی بسیاری روبرو هستند و چون كسی به مشكلات آنها گوش نمی كند , تصمیم گرفتند با اعتراض و اعتصاب حق و حقوق خود را بگیرند . اما مسئولین به جای رسیدگی به مشکلات کارگران از نیروهای امنیتی كمك گرفتند , تا لحظه درج این خبر فضای ا منیتی بسیار بالایی در كارخانه حاكم شده است ولی كارگران همچنان در اعتصاب به سرمیبرند .

آژانس ایران خبر -۱۱/۷/۱۳۸۸

اعتصاب کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه

از ساعات ابتدایی صبح روز جاری شنبه مورخ ١١ مهر ماه، صدها تن از کارگران کارخانه کشت و صنعت هفت تپه دست به اعتصاب زدند. به گزارش واحد کارگری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کارگران معترض که خواستار پرداخت شدن حقوق معوقه دو ماهه خود و منظم شدن دستمزد دریافتی بودند با تجمع در مقابل درب دفتر مدیرت این شرکت تولیدی خواستار پاسخ گویی مدیران کارخانه شدند. این کارگران در ادامه و با گذشت ساعاتی از اعتراض، نه تنها جوابی از سوی مدیران این شرکت دریافت نکردند بلکه با تهدید حراست مبنی بر اینکه "هر چه زود تر به تجمع خود پایان دهید در غیر این صورت مجبور به برخورد با شما خواهیم بود" روبه رو شدند. لازم به ذکر است در سال جاری این دومین بار است که کارگران این کارخانه دست به اعتصاب میزنند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران

یازدهم مهر ۱۳۸۸ برابر با سوم اکتبر ۲۰۰۹