افق روشن
www.ofros.com

کارگران شرکت واحد بخش بی آرتی سه ماه حقوق نگرفته اند


آژانس ايران خبر                                                                                                یکشنبه ٢٧ تیر ١٣٨٩


کارگران شرکت واحد سه ماه حقوق نگرفته اند

کارگران شرکت واحد سه ماه حقوق نگرفته اند. به گزارش خبرنگار آژانس ايران خبـــرتعداد زیادی از نیروهای شرکت واحد شاغل در بخش بی آرتی ظرف سه ماه گذشته حقوق دریافت نکرده اند.شرکت واحد بخش سامانه اتوبوس های تندرو به نیروهای شاغل در این بخش از اول سال ٨٩ حقوق پرداخت نکرده است. به طوری که این کارگران حقوق ماه های فروردین،اردیبهشت وخرداد خود را دریافت نکرده اند.
علت تاخیر درپرداخت حقوق این کارگران هنوز مشخص نیست.
این درحالی است که سامانه ی اتوبوس های تندرو تهران با توجه به حجم بالای مسافران وبلیط فروشی از درآمد نسبتا مناسبی هم برخوردار است. با این وجود شرکت واحد هنوز حقوق فصل بهار کارگران خود را نپرداخته است. بیشتر این کارگران افرادی هستند که در ایستگاه های مختلف بی ارتی به عنوان مامورین راهنما وکنترل بلیط وسورا وپیاده شدن مسافران مشغول فعالیتند, این کارگران در طول روز ١٢ ساعت کار انجام می دهند.از نظر سرمایشی نیز با توجه به فصل گرما ایستگاه های مختلف از هیچ گونه امکاناتی برخوردار نیستند. مشکل سرویس بهداشتی این ایستگاه ها ونیز نحوه ی غیر بهداشتی سرو غذای این کارگران وعدم تعبیه یک صندلی برای نشستن این افراد درایستگاه ها از دیگر مشکلات همیشگی کارگران بخش بی ارتی است.
باتوجه به فشار کاری،امکانات کم وحقوق پائین مدیریت شرکت واحد می بایست در پرداخت حداقل حقوق این کارگران تعجیل داشته باشد. اما با وجود این همه مشکل شرکت واحد حاضر نیست حقوق قانونی کارگران خود را بپردازد.متاسفانه گروههای رانتی وباندی فعال در شورای شهر تهران ونیز شهرداری تهران اجازه نمی دهند تا سندیکاهای کارگری شرکت واحد از حقوق این کارگران دفاع کنند. فشارهای سیاسی وسرکوبگرانه ی دولت کودتایی احمدی نژاد نیز باعث شده است تا با به وجود آمدن یک دوقطبی رانتی حمایتی،کارگران شرکت واحد در بخش بی ارتی به شدت تحت استثمار کاری قرار بگیرند.به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود پرداخت حقوق ماه چهارم این کارگران نیز در هاله ای از ابهام است. تا این کارگران نتوانند حقوق تیرماه خود را نیز به موقع دریافت کنند.چگونگی پرداخت حقوق معوقه کارگران بی ارتی نیز هنوز مشخص نشده است. به هرحال دولت کودتایی همگام با سیاست های رانتی وباندی قاليباف در شهرداری تهران موجب انفعال بیش از حد سندیکاهای کارگری به دلیل فشارهای مضاعف سیاسی واقتصادی شده است.
این عامل نیز قدرت هرگونه واکنش را از کارگران تیره روز این شرکت گرفته است. با این وجود اگر شرایط به همین صورت تداوم پیدا کند به زودی شاهد اعتراض های گسترده از سوی کارگران شرکت واحد خواهیم بود.