افق روشن
www.ofros.com

تجمع اعضای تعاونی مسکن تعمیرکاران سنندج

آژانس ایران خبر                                                                                               چهارشنبه ١٦ دی ۱٣٨٨

اعضای تعاونی مسکن تعمیرکاران شهرستان سنندج روز سه شنبه ١۵ دیماه از سید مهدی تخت فیروزه رییس سابق و عضو شورای اسلامی شهر سنندج به اتهام خیانت در امانت ؛ جعل امضا و کلاهبرداری شکایت کردند. این افراد که ۶٧۵ نفر هستند عصر روز یك شنبه با تجمع در مقابل مجتمع قضایی سنندج در جلسه رسیدگی به اتهامات تخت فیروزه شرکت کردند . اعضای تعاونی مسکن تعمیرکاران می گویند تخت فیروزه به عنوان رییس هیات مدیره تعاونی مسکن در سال٨٠ اقدام به خرید زمین برای تعاونی کرده که تاکنون هیچ اقدامی در جهت واگذاری زمین به اعضا نکرده است. بگفته اعضای تعاونی مسکن با استناد به شهادت کتبی و حضوری فروشندگان تخت فیروزه این زمینها را از کشاورزان روستای دگایران سنندج در نزدیکی بیمارستان توحید از قرار هر مترمربع ٢۵٠٠ تومان خریداری کرده ولی با جعل بیع نامه،ادعا می کند که زمینها را متری ۴٠٠٠ تومان خریداری کرده است. اعضای تعاونی در سال ٨۶ با تشکیل مجمع عمومی در اعتراض به خیانت تخت فیروزه او را از سمت خود برکنار کردند ولی نامبرده تاکنون از تحویل اسناد و مدارک مربوط به زمینهای تعاونی مسکن به هیات مدیره جدید خودداری کرده است. اعضای تعاونی که از قشر محروم و زحمتکش جامعه هستند سرانجام پس از سالها تلاش و پیگیری مستمر ,موفق به احضار تخت فیروزه به دادگاه شدند ولی هنوز این اقدام منجر به نتیجه قطعی نشده است. سید مهدی تخت فیروزه از چهره های اصولگرای مورد وثوق دستگاه قضایی کردستان است و تا سال گذشته مسئولیت ستاد دیه استان را به عهده داشت که اوایل سال جاری از این سمت نیز برکنار شد. وی سه دوره عضو شورای اسلامی شهر سنندج بوده و اکنون در قالب شورا نیز به اتهام تخلفات مالی و پرداختهای غیر قانونی معلق شده و تحت پیگرد قرار دارد.