افق روشن
www.ofros.com

تجدید رسیدگی به پرونده علیرضا ثقفی و فرزندش

آژانس ایران خبر                                                                                    دوشنبه ٢٣ آذر ۱٣٨٨

دادگاه علیرضا ثقفی و فرزندش محسن ثقفی که در جریان برگزاری روز اول ماه مه روز جهانی کارگر دستگیر شده بود برای بار دوم تجدید شد . روز یکشنبه علیرضا ثقفی به همراه محسن ثقفی برای بار دوم به دادگاه انقلاب مراجعه کردند تا جریان رسیدگی پرونده شان انجام شود، اما به دلیل اینکه سر قاضی مربوطه شلوغ بود، تاریخ ٣ بهمن ٨٨ روز رسیدگی مجدد ایشان به نامبردگان ابلاغ شد.

آژانس ایران خبر - ۲۳/۹/۱۳۸۸