افق روشن
www.ofros.com

تداوم تعطیلی كارگاهها ی صنعتی و اخراج كارگران


آژانس ایران خبـر                                                                                             یکشنبه ١۵ خرداد ١٣٩٠

كارخانه سیمین بافت یزد درخطر تعطیلی و اخراج كارگران قرار دارد

كارخانه نساجی سیمین بافت یزد بعلت ركود اقتصادی با پایین ترین ظرفیت خود كار می كند و كارگران در معرض اخراج و بیكاری قرار دارند. به گزارش ایران كارگر كارخانه سیمین بافت یزد با ۴٠ كارگر بعلت ركود اقتصادی و عدم وجود نقدینگی در حال حاضر در پایین ترین ظرفیت خود كار می كند. قبلا كارگران این كارخانه در دو شیفت شبانه روزی كار می كردند كه درحال حاضر یك شیفت كار می كند. همچنین كارگران در معرض اخراج و تعطیلی كارخانه قرار گرفته اند.

-------------------

تداوم تعطیلی كارگاهها ی صنعتی و اخراج كارگران

یكی از مدیران كارگاههای صنعتی كه در شهرك صنعتی نصیر آباد در اطراف تهران كارگاه تولید كانكس های سیار دارد، گفت :” طی چند ماه اخیر اكثركارگاههای مشابه بدلیل شرایط وخیم اقتصادی وركود بازار وگرانی مواد اولیه مجبور شده اند كه تعطیل بكنند . بدنبال تعطیلی این كارگاهها ، تا بحال حدود ٣٠٠ كارگر ازكار بیكار شده اند كه با احتساب خانواده های این كارگران ، رقمی معادل ١٠٠٠ تا ١۵٠٠ نفر از مجموع خانواده های این كارگران بلاتكلیف وگرسنه باقی مانده اند متاسفانه روند تعطیلی این كارگاهها همچنان ادامه دارد.