افق روشن
www.ofros.com

تبعید فعال سندیکایی شرکت واحد علی اکبر نظری به زندان قزل حصار کرج


آژانس ایران خبر                                                                                                چهارشنبه ١٠ آذر ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" فعال سندیکایی شرکت واحد علی اکبر نظری به زندان قزل حصار کرج تبعید شد.
علی اکبر نظری فعال سندیکایی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از زندان اوین به زندان قزل حصار که محل نگهداری زندانیان عادی و خطرناک می باشد بدون داشتن هرگونه محکومیتی تبعید شد. بازجویان وزارت اطلاعات برای اینکه او را مورد تحقیر قرار دهند موهای سر وی را کوتاه کرده اند و او را به سلولی منتقل نموده اند که دارای شرایط بسیار سخت و غیر انسانی است و همچنین در کنار تعدادی زندانی عادی و خطرناک با جرایم سنگین قرار داده اند.
فعال سندیکایی علی اکبر نظری ٣۴ ساله و راننده خط ١ تندرو (بی آر تی) می باشد.او ٨ آذر ماه پس از احضار به دادسرای زندان اوین دستگیر و به این زندان منتقل شد. آقای نظری دارای ١٠ سال سابقه کار است و در جریان اعتصابات و اعتراضات کارکنان شرکت واحد در سال ١٣٨۴ دستگیر و مدتی را در زندان اوین در بازداشت بسر برد او سپس به مدت ۴ سال از کار تعلیق شد و از حقوق و مزایای کاری محروم بود.آقای نظری در طی این مدت پیگیری وضعیت حقوقی خود جهت بازگشت بکار بود تا اینکه در حدود ١ ماه پیش اداره کار رای بر بازگشت بکار وی را صادر نمود و از آن زمان مشغول به کار شد.
در حال حاضر ۶ تن از رهبران و اعضای سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نام های آقایان منصور اسالو،ابراهیم مددی،رضا شهابی،غلامرضا غلامحسینی،مرتضی کمساری و علی اکبر نظری در زندانهای اوین،گوهردشت و قزل حصار کرج در شرایط قرون وسطایی و غیر انسانی در اسارت بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، دستگیری،شکنجه ، قرار دادن درسلولهای انفرادی و تحقیر فعالین سندیکایی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سازمان جهانی کار و همچنین از سندیکاههای کارگری جهان خواستار اقدامات عملی برای آزادی تمامی فعالین کارگری زندانی در ایران است.