افق روشن
www.ofros.com

كارگران لوله ساز خوزستان، تجمع كارگران

قند بردسیر، سازمایه و كارگران كارخانه سینجرگاز


آژانس ایران خبر                                                                                               پنجشنبه ٢١ بهمن ١٣٨٩


كارگران لوله ساز خوزستان به دنبال حق وحقوق خود

صبح ٢٠ بهمن ماه، بش از ٦٠ تن از كارگران معترض لوله ساز خوزستان در مقابل ساختمان حراست تجمع كردند. آنها خواستار درافت حقوق معوقه خود بودند كه اكنون ٢٠ ماه است به آنها پرداخت نشده است. ك از كارگران ان كارخانه در ان باره گفت: با زد و بندها كه مقامات محل و مدر عامل و سهامدار ان شركت انجام داده اند، هدفشان ان است كه با امروز و فردا كردن، موج اعتراض ما را خاموش كنند و كار كنند كه خسته و ناامد شوم. و افزود: امروز به ما وعده دادند كه تا اردبهشت تلاش م كنم پول شما را وارز كنم، شما به خانه هاتان برود و ا به سر كار برگردد! اما كارگران قبول نكردند و گفتند كه دستكم باد حقوق ١٠ ماه خود را درافت كنند.

---------------

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه قند بردسیر كرمان

روز دوشنبه بیش از ۵٠ تن از كارگران كارخانه قند بردسیركرمان در مقابل فرمانداری گردآمده و خواستار دریافت ده ماه حقوق معوقه و راه اندازی مجدد كارخانه بودند. این كارخانه از دو ماه پیش تعطیل شده و كارگران آن تنها راه امرار معاش خود را از دست داده اند.
یكی از كارگران این كارخانه در این باره گفت: بدلیل بحران بیکاری و اینکه در بردسیر هیچ کارخانه دیگری برای در آمد وجود ندارد، همه در وضعیت وخیمی به سر می برند. ما بارها در مقابل کارخانه قند و اداره کار و فرمانداری بردسیر و حتی استانداری كرمان تجمع كرده ایم اما هنوز مشكلات مان رفع نشده است. درصورتی كه تا 22بهمن به مشكلات ما رسیدگی نشود، تجمع خود را از سر خواهیم گرفت.

---------------

كارگران سازمایه در تهران، ٢٧ ماه بدون حقوق!

علیرغم وعده و وعید به كارگران شركت سازمایه در تهران مبنی بر پرداخت حقوق معوقه آنان، هیچ اقدامی در این راستا صورت نگرفته و این كارگران محروم، با وجود ٢٧ ماه حقوق معوقه اكنون در وخیم ترین وضعیت معیشتی به سر می برند. یكی از این كارگران با اشاره به تجمع هفته پیش كارگران كارخانه در مقابل دادگستری پاكدشت، گفت: به ما گفتند كه ٨٠٠ میلیون پول برایمان واریز شده اما هنوز یك تومان هم به دست كارگران نرسیده است. ما ٢٧ ماه حقوق طلب داریم و واقعاً امكان زندگی نداریم. دیگر نمی توانیم به چشمان گرسنه فرزندانمان نگاه كنیم. این شرایط قابل تحمل نیست. ما بارها خواست های خود را بیان كرده ایم اما آنقدر امروز و فردا می كنند تا ما خسته شویم و از حقوق حقه مان دست بكشیم و در نهایت بتوانند پول ها را بالا بكشند.
لازم به ذكر است كه شركت سازمایه دارای ٣٧٠كارگر می باشد كه ٢۵٠ كارگر آن رسمی و بقیه قراردادی هستند.

---------------

كارگران كارخانه سینجرگاز، اخراج و بی كار

کارخانه تولیدی و صنعتی وسایل برودتی سینجرگاز واقع درجاده ساوه، نزدیک به ١٠٠ تن از كارگران خود را اخراج كرده است. از آنجایی كه كارگران این كارخانه از هیچگونه حمایتی برخوردار نیستند، اكنون بدون امنیت شغلی و بدون هیچگونه درآمدی مانده اند. این كارخانه بیش از ۵۵٠ كارگر داشته است.