افق روشن
www.ofros.com

...شرایط كارگران شهرداری، بافت بلوچ، مخابرات راه دور شیرازو


آژانس ایران خبر                                                                                          سه شنبه ٨ شهریورماه ١٣٩٠

كارگران شهرداری در شرایط سخت زندگی

كارگران شهرداری از سحر تا به نیمه های شب برای شهرداری تهران كار می كنند و شبانگاه، جز چادر، منزلی برای استراحت ندارند. یكی از این چادر ها را می توان در زعفرانیه، انتهای خیابان عاصف مشاهده كرد.

-----------------------

كارگران بافت بلوچ: وعده داده شده عملی نشود، اعتراض می كنیم

كارگران شركت بافت بلوچ كه به ٦۴٠ نفر می رسند، از سال ٨١ تاكنون حقوقی دریافت نكرده اند. یكی از این كارگران گفت، ما برسر عدم پرداخت حقوق و بازنشسته نشدن مان، در اعتراض و پیگیری بوده ایم و به ما وعده دادند كه در عید فطر، خبرهای خوبی برایتان خواهیم داشت. اما كارگران مصمم هستند كه چنانچه وعده ها عملی نشوند، اعتراض و تجمع شان را بعد از عید، از سرگیرند.

-----------------------

فارغ التحصیلان بیكار، شرم نظام بی عار

گزارش رسیده از زنجان حاكی است، یكی از فارغ التحصیلان زنجانی كه دوسال است در رشته برق فارغ التحصیل شده و ساكن زنجان میباشد، یك سال است كه به دنبال كاریابی و كار و تدریس در موسسات آموزشی یا مدارس تهران است. تمامی این تلاشها نه تنها برای وی بلكه برای تمامی كسانی كه دانشگاه و در تربیت معلم تعلیم دیده و خواهان تدریس هستند، تاكنون بی حاصل بوده است.
لازم به توضیح اینكه بعد از اینكه این فرد از تهران به زنجان باز می گردد كه در آموزش و پرورش استان كار كند، به او گفته می شود كه تا ۵ سال آینده استخدامی در كار نیست و اگر خواستید در روستاهای دورافتاده ماهی با ٣٠هزار تومان كار كنید.

-----------------------

تعطیلی شركت مخابرات راه دور شیراز

شركت مخابرات راه دور شیراز از یكشنبه تعطیل شده است. این شركت دارای ٦٠٠ پرسنل و كارگر بوده است. علت تعطیلی و اعتراضات كارگران شركت به وضعیت شركت، ٢٧ ماه حقوق معوقه، اجرایی نشدن ماده های توافق شده عالی ترین مقامات دولت با پرسنل این شركت، بازنشسته نشدن پرسنل واجد شرایط، قطع شدن اعتبار دفترچه های بیمه و عدم تمدید اعتبار آنها می باشد.
لازم به یادآوری اینكه پرسنل شركت مخابرات راه دور شیراز در مردادماه، ۴ روز را در مقابل مجلس در تهران در اعتراض بودند.

-----------------------

قبض های گاز و خالی كردن جیب مردم

یك شهروند تهرانی وضعیت قبض گاز ماهانه را غیرقابل قبول خواند و به خبرنگار آژانس گفت: قبلا قبض گاز هر دوماه یك بار می آمد. بعد از جریان یارانه ها و گران شدن گاز، دولت قبضها را از دو ماه به ۴۵ روز رسانده است. طی چند ماه گذشته، روند فرستادن قبض ها برای مردم از ۴۵ روز به ٣٦ روز رسیده است. یعنی هم گران شده و هم دولت به دنبال گرفتن هرچه بیشتر پول از مردم است.