افق روشن
www.ofros.com

مهدی فراحی شاندیز معلم و فعال كارگریدر بند ٢٠٩ اوین


آژانس ایران خبر                                                                                              پنجشنبه ٢٠ خرداد ١٣٨٩


معلم وفعال كارگری در بند ٢٠٩ اوین

مهدی فراحی شاندیز معلم و فعال كارگری كه در ١١ اردیبهشت سال ١٣٨٨ به دلیل شركت در مراسم روزجهانی كارگر در پارك لاله دستگیر شده بود و٩ ماه در سلول انفرادی به سر برده بود , بعد از آزادی از زندان بارها برای گرفتن لوازم شخصی و گوشی موبایلش به دادگاه انقلاب مراجعه كرده بود ولی موفق به دریافت نشده بود .این فعال كارگری مجددا برای چندمین بار در روز یكشنبه مورخ ٩/٣/٨٨ برای گرفتن لوازم شخصی به دادگاه انقلاب شعبه ١٢ دادیاری مراجعه می كند ولی این بار مهدی فراحی شاندیز در همان جا به اتهام توهین به رهبری دستگیر و روانه زندان اوین می شود , این فعال كارگری بیش از ١٠ روز است در زندان اوین محبوس می باشد. خانواده وی ازموقیعت وی خبری نداشتند, تا اینكه خبردستگیری وی را یكی از زندانیان آزاد شده با تماس تلفنی به خانواده اش اطلاع می دهد مهدی فراحی شاندیزهم اكنون در زندان اوین بند ٢٠٩ زندانی است .