افق روشن
www.ofros.com

اعتراض کارگران قدیمی شاهو و تجمع كارگران پارسیلون مقابل استانداری

آژانس ایران خبر                                                                                        جمعه ١٣ آذر ۱٣٨٨


اعتراض كارگران قدیمی شاهو كردستان به عملكرد سازمان تامین اجتماعی

بدنبال کارشکنی سازمان تامین اجتماعی استان کردستان برای بازنشسته کردن ١٦ کارگر قدیمی شاهو، این کارگران روز نهم آذر ماه ٨٨ با مراجعه به سازمان تامین اجتماعی در تهران ، اعتراض خود را به عملکرد سازمان تامین اجتماعی استان کردستان اعلام کردند.
در پی این اعتراض جلسه ای با شرکت دو نفر از نمایندگان این کارگران با یکی از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی تشکیل شد. در این جلسه نمایندگان کارگران شاهو مستندات خود را در باره کارشکنی سازمان تامین اجتماعی استان کردستان ارائه کردند و نهایتا قرار شد یک گروه از کارشناسان سازمان تامین اجتماعی نظر خود را در این رابطه به سازمان تامین اجتماعی استان کردستان اعلام کنند.
لازم به یاد آوری است بدنبال تغییر ساختار در کارخانه شاهو و تبدیل آن به کارخانه تولید نوشابه (ایستک)که از ١/۴/٨٨ با نام کارخانه خورشید زریبار فعالیت تولیدی خود را شروع کرده است شرایط کار کارگران در این کارخانه بشدت سخت شده است و کارگران این کارخانه در طول تابستان مجبور به کار تا ١٦ ساعت در روز بوده اند و طبق قراردادی که کارفرما با این کارگران منعقد کرده است آنان متعهد شده اند هر زمان که تولید بود کار کنند و هر زمان که نیازی به تولید نبود بدون دریافت دستمزد کار را تعطیل کنند.بنا بر اظهار کارگران قدیمی شاهو با توجه به اینکه پس از تغییر ساختار در کارخانه شاهو و شروع تولید در کارخانه جدید، کارفرما اقدام به استخدام ١٦٠ کارگر جوان کرده و آنان را در بدترین شرایط و با نصب دوربین در کارخانه وادار به کار بی وقفه ١٢ ساعته و ١٦ ساعته میکند آنان دیگر با سن و سالی که دارند قادر به کار نیستند و به همین دلیل با استفاده از مقررات بازنشستگی پیش از موعد و طبق روالی که ١٣٠ نفر از همکاران آنان بازنشسته شده اند خواهان بازنشستگی خود هستند و کارفرما نیز با این خواست موافقت کرده است. اما سازمان تامین اجتماعی استان کردستان به بهانه اینکه کارخانه شاهو دیگر وجود ندارد، در این رابطه دست به کارشکنی زده است. این درحالی است که هنوز پروانه بهره برداری کارخانه شاهو باطل نشده و تاکنون بیمه های ١٦ کارگر قدیمی با نام کارخانه شاهو به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.
لازم به یاد آوری است در حال حاضر کارخانه خورشید زریبار به دلیل عدم تولید تعطیل شده است و ١٦٠ کارگر آن بدون دستمزد بیکار شده اند و کارفرما با قراردادی که با این کارگران منعقد کرده است هر زمان که خود بخواهد دوباره آنان را به کار فرا خواهد خواند.

تجمع اعتراضی كارگران کارخانه پارسیلون مقابل استانداری لرستان

بنا برخبردریافتی به دنبال عدم پرداخت مطالبات معوقه سنوات خدمت كارگران بازنشسته كارخانه پارسیلون ، این كارگران تجمع اعتراضی در مقابل استانداری لرستان برگزار كردند.
یکی از بازنشستگان این کارخانه گفت : از سال ٨٢ تاکنون دو گروه از کارگران پارسیلون بازنشسته شده اند که گروه اول پیش از اینکه کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود؛ مطالبات و حقوق سنوات خدمتی خود را دریافت کردند ، با واگذاری کارخانه به بخش خصوصی ؛ گروه دوم که تعداد آنها حدود ٣٦٠ نفر است ؛ پس از گذشت سه سال هنوز حقوق و مطالبات مربوط به سنوات خدمت خود را دریافت نکرده اند وی ؛ حقوق مربوط به سنوات بازنشستگان را بین ١١٠ تا ١١٧ میلیون ریال عنوان کرد و ادامه داد: با وجودی که براساس حکم دادگاه ؛ مدیرعامل کارخانه ملزم به پرداخت سنوات بازنشستگان شده اما تا کنون اقدامی مبنی بر پرداخت بدهی بازنشستگان انجام نشده است، این بازنشسته گفت : براساس حکم دادگاه ؛ مهلت پرداخت بدهی بازنشستگان تا سی مهرماه سال جاری تعیین شده بود که براساس توافق بازنشستگان؛ این زمان تا ٢٨ آبان ماه امسال تمدید شد ولی هنوز مطالبات معوقه هیچیک از این افراد از سوی مدیریت کارخانه پرداخت نشده است.

آژانس ایران خبر - ١٠/٩/١٣٨٨