افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران ساسان، وضع كارگران شهرداری و چند خبر دیگر


آژانس ایران خبر                                                                                               شنبه ۴ اردیبهشت ١٣٨٩


همبستگی مردم شهرك غرب باكارگران

شبها مردم به پشت بامها میروند و الله اكبر میگویند
بنابه خبر دریافتی قراراست شب یازده اردیبهشت مردم شهرك غرب در همبستگی با كارگران روی پشت بامها رفته و الله اكبر بگویند.در شهرك غرب مردم و جوانان معمولا شب هابه پشت بامها میروند و الله اكبر میگویند ، شبها بین مردم به اسم شب عملیات معروف است.

----------------------

شعارنویسی مردم وجوانان شهرك غرب، در همبستگی با كارگران

با نزدیك شدن به روز یازده اردیبهشت مردم و جوانان در همبستگی با كارگران بطور گسترده اقدام به شعارنویسی در شهرك غرب كرده اند و در همه جا شعارهای ضد حكومتی به چشم میخورد .

----------------------

گسترش تبلیغات در شهر اهواز درحمایت ازروزجهانی كارگر

درشهر اهواز تبلیغات زیادی برای حمایت از روز كارگر انجام شده است. به طور خاص در اتوبوس ها و برروی دیوارها و صندلی ها ی پارك ها ، شعار های نوشته شده همه درحمایت ازاین روز و تشویق مردم به شركت در راهپیمایی ١١ اردیبهشت می باشد . این شعارنویسی ها باعث شده كه مردم ترغیب شوند كه حتما درروزجهانی كارگردوشادوش زحمتكشان وكارگران شركت كنند.

----------------------

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه ساسان

كارگران شركت ساسان به دنبال تجمع اعتراض خود درروز چهارشنبه اول اردیبهشت ٨٩، امروز شنبه ساعت ٠٩:٣٠ درمقابل شركت تجمع اعتراضی برگزار كردند. ٢۵٠ نفر ازكارگران روزچهارشنبه گذشته بمنظور اعتراض به عدم دادن بیمه بیكاری درجلوی این شركت تجمع كردند ولی بدلیل نگرفتن جواب امروز نیز درجلوی شركت دست به تجمع اعتراضی زدند.
نیروی انتظامی همزمان در جلوی شركت حاضر شده وبه كارگران هشداردادند كه پراكنده شوند چرا كه حق تجمع ندارند. كارگران گفتند ما برای گرفتن حقمان تجمع كرده ایم.
چرا نمیگذارید ما حقمان را بگیریم، چرا دارید ازكسانی كه حق خوری كرد ه اند دفاع میكنید ؟ ما تا گرفتن حقمان اعتراض خواهیم كرد.

----------------------

اخراج کارگران باسابقه کارخانه موتوژن تبریز

یک فعال کارگری در تبریز به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت: دراکثر کارخانه‌های تبریز از جمله کارخانه ی موتوژن، کارگران باسابقه را اخراج کرده‌اند و اعلام کرده‌اند هرکس با توجه به سابقه‌ای که دارد به او حق بیمه تعلق می‌گیرد.
همچنین بیشتر کارخانه‌های خصوصی در تبریز به دلیل این که فروش ندارند و با مشکل روبرو هستند کارگران را اخراج کرده‌اند.
کارخانه‌هایی که چند شیفته کار می‌کردند مجبورشده‌اند یک شیفته کار کنند. به کارگران وعده داده شده که در صورت بهتر شدن اوضاع آنها را سر کار برمی‌گردانند ولی این وعده‌ها هیچ تضمین اجرایی ندارد...

----------------------

ایران خودرو ٦٠٠ كارگر را اخراج كرده است

یکی از کارگران ایران خودرو به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت: تا ١۶ اسفند ٨٨، ایران خودرو ٦٠٠ کارگر ازكارگرانی را كه در بخش مجهزشدن خودروها كارمیكردند اخراج کرد ، قبل از عید زد و خورد هایی صورت گرفت ، ٣٣ کارگر به شدت مجروح شدند و بقیه با گاز اشک آور پلیس تهران دور شدند. در این بخش ١٢٠٠ کارگر داشتیم که منجر به اخراج ٦٠٠ نفر شد.درحالیكه ایران خودرو كمبود بودجه نداشت وفقط كارگران را ازنان خوردن انداختند .

----------------------

خودكشی یك كارگر به دلیل عدم توانایی در پرداخت اجاره خانه

روز گذشته ٣ اردیبهشت ماه یك کارگر در مهر آباد جنوبی به نام ابراهیم مرادی ٣١ ساله ، اهل افغان به دلیل اینكه اجاره خانه اش چندین برج عقب مانده و صاحب خانه او را جواب کرده بود، به گفته همسرش از ساختمان نیمه کاره ۵ طبقه در مهر آباد جنوبی اقدام به خودکشی کرده است. فقروفلاكت ازدستاوردهای حكومت آخوندی میباشند كه گریبانگیر مردم شده است.

----------------------

كارگران زحمتكش شهرداری زیرفشار طاقت فرسای معیشتی

خبرنگار آژانس ایران خبر: به سمت میدان آزادی ، کارگران زحمت کش شهرداری مشغول نظافت بودند یكی ازكارگران گفت: من ۴۵ سال سن دارم ، اهل ساوه هستم و ٦ فرزند دارم ، خودم تا پنجم ابتدایی بیشتر درس نخواندم . الان با سیلی صورت خود را سرخ نگه میدارم دخترم دم بخت است پولی ندارم كه برای او جهیزیه تهیه کنم. کل در آمدم در ماه ٢٠٠ هزار تومان است.... شما خودتان حساب كنید با ٦ فرزند چطور میتوانم امورات زندگی را حل كنم؟

آژانس ایران خبر - ۴/٢/١٣٨٩