افق روشن
www.ofros.com

اخراج كارگران نوشابه سازی ساسان و تهدید به اعتصاب مدیران ارشد نفتی

آژانس ایران خبر                                                                                                   دوشنبه ۵ بهمن ۱٣٨٨


اخراج كارگران كارخانه نوشابه سازی ساسان

خبرنگار آژانس ایران خبر: كارفرمای كارخانه نوشابه سازی ساسان، واقع در جاده قدیم كرج، ۴٠٠ نفر از كارگران را از كار بیكار كرد.
در این كارخانه كه دارای ١٠٠٠ كارگر می باشد كارفرما اعلام كرده با وجود دستگاههای اتوماتیك و پیشرفته دیگر نیاز به این تعداد كار نیست و برای این كارخانه ١٠٠٠ كارگر زیاد است و تا پایان سال ٣٠٠ نفر دیگر با استفاده از سنوات و بیمه بیكاری از كار بیكار می شوند و تنها ٣٠٠ نفر كارگر نگه داشته می شود اولویت با كارگرانی است كه دارای مدرك دپیلم باشد، تا به حال پرونده انضباطی نداشته باشد و عضو بسیج كارخانه باشد.
۴٠٠ كارگر اخراجی این كارخانه برای دفاع از حق و حقوق قانونی خود به اداره كار مراجعه كرده اند و درخواست شكایت جمعی كرده اند كه متاسفانه مسئولان اداره كار از پذیرفتن شكایت جمعی ممانعت كرده و اعلام نمودند ، برای این كه مشكلی امنیتی برای شما بوجود نیاد بروید به صورت انفرادی شكایت كنید و روزی سه چهار نفرتان مراجعه كنید دادخواست تنظیم كنید و ما هم در اینصورت دادخواست شما را ثبت می كنیم .

--------------------------

مدیران ارشد نفتی تهدید به اعتصاب کردند

مدیران ارشدنفتی تهدید به اعتصاب کردند.در پی کاهش شدید حقوق کارمندان ومدیران رده بالای نفتی کشور، این افراد تهدید به اعتصاب ودست کشیدن از کار کردند.دولت کودتا که با کسری شدید بودجه در وزارتخانه های مختلف خود روبرو شده است وزارت خانه ها را ملزم به کاهش حقوق کارمندان ومدیران ارشد خود کرده است. در همین خصوص وزارت نفت شرکت های تابعه را ملزم کرده است تاحقوق کارمندان ومدیران ارشد شرکت نفت را کاهش دهد.این درحالی است که کارمندان کارشناسان ومدیران شرکت نفت همانند سایر کارگران و.کارمندان سازمان های دولتی در شرایط بد کاری ومالی به سر می برند.ضمن آنکه با توجه قرار گرفتن بیشتر فعالیت های نفتی ایران در حوزه ی خوزستان وجنوب وشرایط بد آب وهوایی وحساسیت شرکت نفت، قطعا ویژگی های پرداختی کارمندان مدیران نفتی تفاوت هایی دارد.اما دولت کودتا که از اصول کارشناسی كوچک ترین بهره ای را نبرده است به جای افزایش حقوق وبهبود نسبی اوضاع مالی سایر مردم ایران،درجهت هم سان سازی پرداخت ها دستور به کاهش حقوق کارکنان شرکت نفت داده است.یعنی روند معکوسی را در پیش گرفته است.به همین دلیل بیشتر مدیران ومتخصصین حو.زه ی نفت ایران تهدید کره اند که در صورت عملی شدن این طرح های دولت در وزات نفت انها دست به اعتصاب سراسری زده ویا از کشور خارج خواهند شد.در واقع با توجه به دانش بالای برخی از متخصصان ومدیران ارشد نفتی کشور،پذیرش آنها در حوزه های نفتی خارج کشور سهل الوصول است.یعنی متخصصین ومدیران ارشد نفتی براحتی قادر خواهند بود در شرکت های نفتی سایر کشورها جذب شوند.همین امر موجب شده است تا وزارت نفت وشرکت های تابعه آن در وضعیت نیمه بحرانی به سر ببرند واگر این روند ادامه پیدا کند به احتمال بسیار زیاد اعتصاب های سراسری کارگران شرکت نفت نیز شروع خواهدشد.

آژانس ایران خبر - ۵/۱۱/۱۳۸۸