افق روشن
www.ofros.com

کارگران پارس متال و نازنخ: حقوقمان پرداخت نشود دوباره تجمع خواهیم کرد


آژانس ایران خبر                                                                                               سه شنبه ١۵ تیر ١٣٨٩


خشم كارگران كارخانه پارس متال

بعد از گذشت چند روز از تجمع اعتراضی كارگران كارخانه پارس متال وبعد از اینكه سعید كلهر مدیر عامل این كارخانه ، اعلام كرده بود كه حقوق كارگران بطور كامل به آنها پرداخت شده!!! وموضوع تجمع كارگران را به عوامل اغتشاشگر بیرون كارخانه ربط داده بود، كارگران كه از دروغ گفتن مدیر عامل كارخانه به رسانه ها خشمگین شده بودند مجددا گفتند این یك توطئه است اگر حقوق ما پرداخت نشود ما مجددا دست به تجمع میزنیم.
یكی از كارگران گفت :” مدیر عامل كارخانه درشرایطی این دروغ بزرگ را گفته كه زندگی عمدة ۵٠٠ نفر كارگر این كارخانه ،درحال پاشیده شدن از هم است وعمدة كارگران مجبور شده اند كه بیشتر اموال زندگی بخور ونمیر خودشان را بفروشند تا بتوانند زندگی روز مره داشته باشندوفقط دستشان از كار دركارخانه كوتاه نشود”.

---------------

گزارشی از تجمعات كارگران كارخانه مه نخ قزوین

روز دوشنبه ١۴ تیرماه بیش از ٦٠ نفر از كارگران مه نخ قزوین ، مقابل این شركت دست به تجمع اعتراضی زده و متحصن شدند ، آنها خواهان مطالبات معوقه خود و تعیین تكلیف وضعیت شغلی خود بودند.
لازم به یادآوری است كه روز یكشنبه ١٣ تیرنیز بیش از ١٠٠ نفر از كارگران این كارخانه مقابل این شركت دست به تجمع اعتراضی زده و تا عصر متحصن شده بودند اما هیچ جوابی به آنها داده نشده بود به همین خاطر مجددا روز دوشنبه اعتراضاتشان را ادامه دادند.
از طرف مدیر عامل این شركت به كارگران وعده داده شده كه تا آخر هفته و النهایه تا شنبه ۵ ماه حقوق معوقه این كا رگران كه تعداد آنها بالغ بر ٤۵٠ نفر میباشد پرداخت گردد. كارگران گفتند كه چنانچه به هر دلیل این قول نیز مثل وعده و وعیدهای قبلی پوشال از آب دربیاید و عملی نشود، مجدداً از روز یكشنبه آینده اعتراضاتشان را از سر میگیرند.

آژانس ایران خبر - ۱۵/۴/۱۳۸۹