افق روشن
www.ofros.com

تهدیدات دادگاه انقلاب علیه پدر فعال سندیکایی شرکت واحد همایون جابری


آژانس ايران خبر                                                                                                 سه شنبه ٣٠ آذر ١٣٨٩

آژانس ايران خبــر: بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"روز دوشنبه ٢٩ آذر ماه فعال سندیکایی شرکت واحد همایون جابری بدلیل عدم ارسال احضاریۀ کتبی از طرف دادگاه انقلاب از حضور در جلسه دادگاه امتناع ورزید.
روز گذشته شعبۀ ١ دادگاه انقلاب کرج پس از اینکه آقای جابری در دادگاه حاضر نشد با پدر او تلفنی تماس گرفته شد و پدر آقای جابری را تهدید کردند که در صورت عدم حضور فرزندش در دادگاه وثیقه مالی که سپرده است توسط دادگاه ضبط خواهد شد. شعبۀ ١ دادگاه انقلاب همچنین پدر آقای جابری را به دادگاه احضار کرد و او را مورد تهدید قرار داد.
در نهایت دادگاه شعبۀ ١ انقلاب کرج که فردی بنام عاصف حسینی است دادگاه را به ٣ بهمن ماه به تعویق انداخت و پدر آقای جابری را تهدید نمود در صورت عدم حضور فرزندش در این تاریخ مبلغ ١٠ میلیون وثیقه سپرده شد را از او خواهند گرفت.
فعال سندیکایی همایون جابری بدلیل همراهی کردن همسر همکارش (آقای غلامرضا غلامحسینی) به اداره اطلاعات کرج دستگیر و به مدت ١٣ روز در بازداشت بسر برد و با وثیقۀ ١٠ میلیون تومانی آزاد گردید.پس از آزادی از زندان بدستور بازجویان وزارت اطلاعات از کار اخراج گردید و تلفنی به شعبۀ ١ دادگاه انقلاب کرج احضار شد.
در حال حاضر ۶ فعال سندیکایی در بازداشت بسر می برند که اسامی آنها به قرار زیر می باشد؛منصور اسالو،ابراهیم مددی،رضا شهابی،غلامرضا غلامحسینی ، علی اکبر نظری و مرتضی کمساری می باشند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران ،تعلیق از کار با دلایل واهی ، پرونده سازی ، محاکمۀ و بازداشت فعالین سندیکایی را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین سندیکایی در ایران است.