افق روشن
www.ofros.com

مطالبات كارگران لوله سازی خوزستان از مرز ١٧ ماه گذشت


آژانس ایران خبر                                                                                                    شنبه ۱۵ آبان ١٣٨٩

كارگران لوله سازی خوزستان در مشكلات معیشتی خود دست و پا میزنند، یكی از كارگران گفت: "وضعیت معیشتی خانواده های كارگران لوله سازی خوزستان بسیار ناگوار و اسفبارشده است. همه اندوخته هاو موجودی ها مصرف شده، دوماه قبل در اوایل شهریوردر ادامه سلسله ای از اعتراضات و تجمعات و در ادامه تعویض سهامدار شركت، توانسته بودیم ٣ ماه حقوق از ١٨ ماه حقوق معوقه خود را دریافت كنیم، با آن توانستیم بخش بسیار اندكی از قرض های خودمان را بپردازیم.
اما در حال حاضر بدهی ها و از طرف دیگر گران شدن قیمت های اجناس مختلف به بهانه یارانه ها و ... كمر خم شده ما را بیشتر خمیده كرده است، در همین رابطه هر روز كارگران در این شركتی كه مدتهاست تعطیل شده جمع میشوند ولی هیچكس پاسخگوی كارگران نیست، مقامات فقط درتلاش برای پركردن جیب خود هستند، كارگران ومطالباتشان بالكل فراموش شده هستند، در این رابطه مساعدت و كمك مجامع مختلف را درخواست داریم".