افق روشن
www.ofros.com

اخراج تعداد زیادی از كارگران قراردادی كارخانه لوله سازی اهواز در ایام عید


آژانس ایران خبر                                                                                       چهارشنبه ١١ فروردین ١٣٨٩

خبرنگار آژانس ایران خبر: امسال عید، به كارگران قراردادی كارخانه لوله سازی اهواز عیدی داده نشده است. وقتی كارگران این كارخانه بعد از عید سركار برگشته اند، متوجه شدند نه تنها عیدی به آنها تعلق نگرفته است بلكه بین ٢٠٠ الی ٣٠٠ نفر از كارگران قراردادی این كارخانه اخراج شده اند.كارگران این كارخانه حدود ١۴ ماه است كه حقوق نگرفته اند.
یك هفته قبل از ٢٢ بهمن كارگران این كارخانه در اعتراض به عدم دریافت حقوق معوقه خود جلوی خانه امام جمعه اهواز تجمع كرده بودند، اما نیروی انتظامی به فرماندهی مزدور سرهنگ خلفی به آنها حمله كرده و آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده بودند.
در حال حاضر برخی از این كارگران با سابقه این كارخانه اخراج شده اند و خانواده های آنها نیز در مضیقه هستند. چهارشنبه این هفته (٨٩.١.١١) بعد از ظهر قرار است كه كارگران در مسجد كارخانه برای اعتراض به این وضعیت تجمع اعتراضی برگزار كنند.

آژانس ایران خبر - ۱۰/۱/۱۳۸۹