افق روشن
www.ofros.com

، تجمع تعدادی ازکارگران شهرداری کرج

٣٠٠ متقاضی کار در گچساران و تهدید کارگران لوله ماهشهر به تجمع

آژانس ایران خبر                                                                                    شنبه ١۴ آذر ۱٣٨٨


تجمع اعتراضی شماری از رفتگران شهرداری کرج

بنا بر خبر رسیده تعدادی از رفتگران شهرداری منطقه ۵ کرج روز پنجشنبه ١٢ آذر در مقابل فرمانداری این شهرستان دست به یك تجمع اعتراضی زدند . این كارگران در اعتراض نسبت به اخراجشان اعتراض كرده و خواستار بازگشت به كار بودند.
گفته می شود این كارگران چندین سال است که بصورت قراردادی در شهرداری مشغول به کار هستند اما هر بار با تغییر کارفرما مشکلاتی برایشان بوجودمی آید. بنا به گفته این كارگران تا چندی پیش قرارداد آنها به صورت مستقیم با شهرداری بود اما بعد از مدتی زیر مجموعه پیمانکار بخش خصوصی شهرداری شدند و اكنون که قرار شده است با شهرداری قرارداد كنند مسئولان می گویند به این تعداد کارگر نیاز نداریم و قصد اخراج آنها را دارند.

-----------------------

تجمع ٣٠٠ متقاضی کار در گچساران

روز چهارشنبه ١١ آذرماه حدود٣٠٠ نفر از متقاضیان کاردر شرکت نفت و گاز گچساران در اعتراض به شیوه جذب نیرو در این شرکت تجمع کردند. بنا به گفته آنان تعداد زیادی از جذب شدگان از دوستان و بستگان مدیران شركت نفت و یا نیروهای غیر بومی هستند.

-----------------------

تهدید کارگران لوله سازی ماهشهر به تجمع

بنا بر خبر رسیده كارگران شركت لوله سازی ماهشهر كه یكی از بزرگترین شركت های لوله سازی خاورمیانه است حدود ٢ ماه است كه حقوق نگرفته اند. بیشتر این كارگران قراردادی می باشند. آنها استاندار را تهدید كرده اند كه در صورت عدم رسیدگی به وضعیت معیشتی, اقدام به یك تجمع اعتراضی خواهند كرد.

آژانس ایران خبر - ۱۴/۹/۱۳۸۸