افق روشن
www.ofros.com

تجمع کارگران شركت ساسان و رانندگان تاکسی در کیش

آژانس ایران خبر                                                                                      سه شنبه ٣ آذر ۱٣٨٨


تجمع كارگران شركت ساسان در اداره كار

بنا بر خبر دریافتی تعدادی از کارگران شركت ساسان برای تحویل شکایتشان در اداره کار تجمع كردند . در چند سال گذشته این شرکت با تعدیل نیرو مواجه شده و به همین دلیل تعداد زیادی از کارگران را اخراج کرده است . بنا به گفته كارگران این كارخانه تا زمانی که این شركت به بخش خصوصی داده نشده بود بیش از ١٢٠٠ کارگر در آن به کار مشغول بودند اما از هنگامی كه این کارخانه به بخش خصوصی و یکی از عوامل متکبر رژیم واگذار شد از جمع این تعداد کارگر تنها ١٠٠ نفر ماندند و همه تعدیل نیرو شدند. در بین این کارگران کسانی هستند که بیش از بیست سال سابقه دارند و از بین این ١٠٠ نفر نیز به تازگی ۵٠ نفر اخراج شده اند !!

اخراج ۵٠ نفر ازكارگران شركت ساسان

یكی از كارگران شركت ساسان به خبرنگارآژانس ایران خبر گفت : شركت ساسان تا زمانی که به بخش خصوصی واگذارنشده بود , بیش از ١٢٠٠ کارگر داشت و همه مشغول به كار بودیم ,امکانات بدی هم نداشتیم.
تا اینکه این کارخانه به بخش خصوصی و یکی از عوامل متکبرنظام واگذار شد,از آن روز ورق برگشت, از جمع این تعداد کارگر تنها ١٠٠ نفر ماندند و همه تعدیل نیرو شدند . در بین این کارگران کسانی هستند که بیش از بیست سال سابقه دارند .از بین این ١٠٠ نفر نیز به تازگی ۵٠ نفر اخراج شده اند ماتعدادی هستیم كه برای طرح شكایت به اداره كار رفتیم ولی هیچ امیدی به عملی شدن خواسته هایمان دراین دولت و این وضعیت نداریم.

تجمع اعتراضی رانندگان تاکسی در كیش

به دنبال کاهش سهمیه سوخت خودروها , رانندگان تاکسی بی سیم جزیره کیش اعتراض خود نسبت به این كاهش سهمیه را با برپایی تجمعی ابراز داشتند . بنا برخبردریافتی این رانندگان با تجمع اعتراضی در مقابل سازمان منطقه آزاد كیش نسبت به کاهش سهمیه سوخت خود از ششصد و پنجاه لیتر به پانصد لیتر در ماه اعتراض کردند.
لازم به ذكر است كه در جزیره کیش حدود پانصد تاکسی بی سیم فعالیت می کنند و نقش مهمی در جابجایی مسافران داخلی و خارجی در این جزیره دارند

آژانس ایران خبر - ۳/۹/۱۳۸۸