افق روشن
www.ofros.com

كارگران مخابرات راه دور شیراز به دنبال مطالبات خود


آژانس ایران خبر                                                                                                دوشنبه ۱٧ آبان ١٣٨٩

كارگران مخابرات راه دور شیراز هنوز مطالبات و حقوق معوقه خود را دریافت نكرده اند ، یكی از كارگران گفت : "مقامات هم مارا دست به سر كرده اند، بر خلاف وعده وعیدهایی كه از طرف خامنه ای و احمدی نژاد داده شده، نه از مناقصه خبری است و نه قرار است فكری برای پرداخت ماهها مطالبات معوقه بشود".
به گزارش ایران كارگر ماه گذشته پس از آنکه اعلام شد نام کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران از میان متقاضیان شرکت در یکی از پروژه‌های وزارت ارتباطات حذف شده است؛ کارگران این کارخانه حرکتهای اعتراضی خود را از سرگرفتند.براساس مصوبه هیأت دولت مسئولان وزارتخانه‌های صنایع، ارتباطات، دفاع و نفت موظف هستند تا نیازهای الکترونیکی و مخابراتی خود را با سفارش دادن به این کارخانه تامین کنند، تا با راه افتادن مجدد چرخه تولید و كار، حقوق كارگران از این طریق تامین شود ، تعداد کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران به ???نفر می‌رسد که هر کدام حدود ??ماه قبل حقوق ومزایا دریافت نکرده‌اند.