افق روشن
www.ofros.com

سكته كارگران نساجی، محرومیت از حق بازنشستگی، كارگرانی با حقوق اندك


ایران خبر                                                                                                       شنبه ١ مرداد ماه ١٣٩٠

سكته كارگران نساجی خامنه

كارگران كارخانه نساجی خامنه با ٢٠ سال سابقه كار، اكنون ۴٧ ماه است كه حقوق معوقه دارند؛ یكی از كارگران این كارخانه، وضعیت را چنین شرح داده است: نزدیك به یك سال است كه پول بیمه در دفترچه های ما واریز نمی شود. كار به جایی رسیده كه برخی از كارگران سكته كرده اند و خانواده هایشان نیز از هم پاشیده شده است!

---------------------------

محرومیت كارگران كارخانه سیمان از حق بازنشستگی

كارگران كارخانه سیمان كرمان با مشكل بازنشستگی مواجه هستند. این كارخانه بیش از ٣۵٠ كارگر رسمی، ١۴٠ كارگر قراردادی و ٢٠٠ كارگر پیمانكار دارد. از آنجایی كه شغل این كار كارگران از كارهای سخت و زیان آور محسوب می شود آنها بایستی بعد از ٢٠ سال سابقه كار، از حق بازنشستگی بهره مند شوند اما در حال حاضر دو سال است كه آنها محروم هستند و سازمان بیمه از دادن حق كاری آنها سرباز می زند.

---------------------------

كارگران كارخانه سیمان با حقوق اندك

٢٠٠ كارگر كارخانه سیمان در كرمان به دلیل كار با پیمانكار و واسطه، درآمد ناچیزی دارند و علیرغم اضافه كاری حقوق بسیار پایینی دریافت می كنند. حتی به این كارگران به این بهانه كه قراردادشان تمدید می شود، پایه سنواتی تعلق نمی گیرد و از این بابت، حقوق اندكی به آنها داده می شود در حالی كه برخی از آنها ١٠ تا ٢٠ سال سابقه كاری دارند.

---------------------------

پارس الكتریك در آستانه ورشكستگی

شركت پارس الكتریك، تولیدكننده لوازم خانگی و الكترونیكی در آستانه ورشكستگی قرار گرفته است. این شركت كه روزی دارای ٣ هزار و ۵٠٠ كارگر بود در حال حاضر تنها ٢۴٠ كارمند دارد. یكی از كارگران علت ورشكستگی را حمایت دولت از تشویق واردات خارجی به جای تولیدداخلی دانسته و می گوید: در صدا و سیما هم تبلیغ كالاهای چینی و ژاپنی انجام می گیرد اما اسمی از كالاهای تولید داخل برده نمی شود!