افق روشن
www.ofros.com

برگشت فعالین سندیكای هفت تپه به زندان و اثرات كشنده دود سمی كارخانه ذوب مس خاتون


آژانس ایران خبر                                                                                        سه شنبه ١٧ فروردین ١٣٨٩


برگشت مجدد اعضای هیـئت مدیره سندیكای هفت تپه به زندان

بنابرخبر دریافتی، علی نجاتی رئیس هیئت مدیره سندیکای هفت تپه که به مدت ۶ ماه به زندان محکوم شده و در حال حاضردر حال تحمل کیفر می باشد ، برای عید به همراه سه نفر دیگر از اعضای زندانی سندیکای هفت تپه به مرخصی آمدند.
قرار بود روز١۴ فروردین علی نجاتی به زندان منتقل شود که با یك هفته مرخصی دیگر ایشان موافقت شد.
اما ٣ عضو دیگر سندیكا یعنی آقایان فریدون نیکوفرد و قربان علیپور و جلیل احمدی روز ١۴ فروردین به زندان بازگردانده شدند.

-----------------------

اثرات كشنده دود سمی كارخانه ذوب مس خاتون، بلای جان كارگران

شهربابك: روز هفتم فروردین ماه یك كارگر جوان به نام حمید شمس الدینی ، بیست و نه ساله، متاهل و دارای دو فرزند خرد سال در اثر ابتلا به بیماری سرطان جان باخت.
یكی از فعالین كارگری و از آشنایان این كارگر فقید در این رابطه گفت علت مرگ آقای شمس الدینی اثرات كشنده دود سمی كارخانه ذوب مس خاتون آباد بوده كه بعلت شدت بیماری تنها ١٠روز از زمان تشخیص این بیماری جانكاه تا زمان مرگ این كارگر جوان طول كشید و امكان هیچ اقدامی در این رابطه وجود نداشت.
لازم به ذكر است كه دود كارخانه ذوب مس در خاتون آباد به شدت سمی بوده و بارها مردم وحتی دامداران این منطقه بخاطر خشك شدن درختان و علفها و تلف شدن احشام خود مقابل فرمانداری شهر و یا استانداری كرمان هم تجمع كرده بودند. اكنون جان مردم این منطقه در خطر جدی قرار گرفت . از طرف دیگر كارگران نگران هستند كه اگر این كارخانه بسته شود جایی برای كار ندارند و به صورت دیگر باید با مرگ تدریجی دست و پنجه نرم كنند.

آژانس ایران خبر - ۱۷/۱/۱۳۸۹