افق روشن
www.ofros.com

گزارش تجمع كارگران شركت مخابرات: زن خبرنگار هدف كتك و حمله ماموران


آژانس ایران خبر                                                                                 سه شنبه ١١ مرداد ماه ١٣٩٠

یكی از كارگران مخابرات راه دور شیراز از اینكه به مشكلات كارگران این شركت دررسانه ها پرداخته نمی شود و خبرنگاران هم مرعوب تهدید های موجود شده اند، گلایه كرده و گفته است:
با انبوهی مشكل معیشتی و امنیتی و تهدیدات مختلفی كه به جان خریده بودیم برای حل مشكل ٢٦ ماه حقوق معوقه و تعیین تكلیف وضعیت شغلی مان، به تهران و مقابل مجلس و نهاد ریاست جمهوری رفتیم . اما مقامات دولتی متاسفانه مانع رسانه ای شدن این خبر گردیدند.
به گزارش ایران كارگر این كارمند می افزاید: طی ۵ روزی كه درتجمع بودیم ما را وادار كردند كه یونیفرم سفیدی برتن كنیم تا از پیوستن مردم به صفوف ما جلوگیری گردد. از طرف دیگر، به شدت جلوی رسانه ای شدن خبرهایمان را می گرفتند. جلوی هر خبرنگار را میگرفتند و حتی مردم عادی و عابر پیاده كه با موبایل خود از ما عكس می گرفتند را مورد بازخواست قرار داده و دوربین و عكس مورد نظر را از آنها می گرفتند. من خودم شاهد ضرب و شتم یك خانم خبرنگار توسط مامورین بودم كه فقط از تجمع كارگران مخابرات راه دور مقابل نهاد ریاست جمهوری گزارش تهیه میكرد.