افق روشن
www.ofros.com

گزارش تنگدستی و سختی در یكی از محلات سبزوار


آژانس ایران خبر                                                                                          شنبه ٢٦ شهریورماه ١٣٩٠

گزارشی كه ملاحظه می كنید، از سوی یكی از خبرنگاران آژانس ارسال شده است: اینجا یكی از محله ها به نام جهاد ٨ كه در شهرستان سبزوار واقع است میباشد. برا ی تهیه گزارشی از كمبود امكانات با یكی از اهالی منطقه به نام آقای الف.ب به گفتگو نشستم. او گفت، در حال حاضر آب این منطقه در روز ساعتها قطع یا كم فشار میشود كه این مشكلاتی از قبیل بهداشتی و غذایی به وجود می آورد. در این منطقه فاضلاب وجود ندارد، مردم آبهای فاضلاب خود را به جوی های كوچه رها می كنند كه با توجه به خاكی بودن جوی ها، باعث ماندن فاضلاب در كوچه و منطقه میشود. آنچه كه بیماری های زیادی را برای خانواده ها و بخصوص كودكان به همراه دارد.
كوچه و خیابان این محله فاقد آسفالت و كفپوش میباشد كه باعث تصادفات و زمین خوردن و آسیب دیدن كودكان در هنگام بازی می شود. آنقدر وضعیت آسفالت كوچه و خیابان خراب می باشد كه تاكسی هم به آن منطقه نمی آید و حمل ونقل را مختل میكند.
آقای الف . ب كه خود قبلا در یكی از ارگانهای نظامی مهم دولت خدمت می كرده به خبرنگار آژانس میگوید، دولت ما هزینه های زیادی صرف آباد سازی كشورهایی مثل افغانستان و لبنان و سوریه می كند در صورتی كه شهروندان خود ایران از كوچكترین امكانات رفاهی و بهداشتی بی نصیب مانده اند