افق روشن
www.ofros.com

گزارشی از تجمع كارگران كارخانه چینی البرز


آژانس ایران خبر                                                                                           چهارشنبه ٢٠ مرداد ١٣٨٩

روز دوشنبه ١٨ مرداد بیش از ۵٠ نفراز کارگران کارخانه چینی البرز قزوین مقابل این شرکت تجمع كردند . این كارگران به بی توجهی مقامات به مشکلات کارگران و همچنین نسبت به عدم دریافت حقوق شان اعتراض داشتند.
یكی ازكارگران گفت :” یك سال است كه هیچ حقوق نگرفته ایم وآه در بساط نداریم و نمیدانیم به كی بگوییم.”
كارگردیگری گفت: ” بالاخره باید وضعیت شغلی و کارمان را بعد از ٢٠ سال کارکردن در این کارخانه تعیین تکلیف کنند , چرا حکم انحلال به این شرکت داده اند ” كارگردیگری ضمن تایید حرفهای دیگر كارگران گفت :” تکلیف ما چه میشود ماه رمضان هم در پیش هست , به خدا ما چند ماه است كه در رمضان به سر میبریم ولی فرق ما بایك آدم روزه دار این است كه آدم روزه دار بلاخره افطاری و سحری میخورد ولی ما آن راهم نمی خوریم .”
كارگر دیگری گفت :” شما به من بگویید یك آقازاده حاضراست حتی یك روز بدون حقوق باشد , چطور از ما انتظار دارند كه یك سال بی حقوق باشیم و صدایمان درنیاید, ما گرسنه ایم . خانواده های ما به لحاظ معیشتی در وضعیت بسیاربدی به سر میبرند . چرا هیچكس صدا ی مارانمیشنود”