افق روشن
www.ofros.com

فعال سندیکایی در شرایط حاد جسمی و بلاتکلیفی در بند ٢٠٩ زندان اوین


آژانس ايران خبر                                                                                             جمعه ۲۶ شهریور ١٣٨٩

بنابه گزارشات رسیده به"فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"فعال سندیکایی رضا شهابی بیش از 3 ماه است که در بند مخوف ٢٠٩ در بلاتکلیفی بسر می برد. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در شرایط حاد جسمی و بلاتکلیفی در بند مخوف ٢٠٩ زندانی است. فعال سندیکایی از ناراحتیهای حاد جسمی مانند گردن درد و ناراحتی گوارشی رنج می برد.بخصوص ناراحتی گردن درد او شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی بند ٢٠٩ را بر وی حادتر کرده است.بازجویان وزارت اطلاعات برای تحت فشار قرار دادن او از دادن اجازه درمان به وی خوداری می کنند.
آقای شهابی در سلول دونفره همراه با یکی از زندانیان سیاسی دیگری در بند ٢٠٩ زندانی است.او روز گذشته توانست با خانواده اش ملاقات کابینی داشته باشد.خانواده او از شرایط حاد جسمی و عدم رسیدگی پزشکی وی سخت نگران هستند.
بازجویان وزارت اطلاعات قرار بازداشت وی را تا ١٩ مهر تمدید کرده اند و او باید تا آن زمان در بلاتکلیفی بسر ببرد لازم به یادآوری است که فعال سندیکایی رضا شهابی ٢٢ خرداد ماه در حالی که مشغول بکار بود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به سلولهای انفرادی بند مخوف ٢٠٩ زندان اوین منتقل گردید.او ١ ماه در سلولهای انفرادی تحت بازجویی و شکنجه های مختلف قرار داشت.
در حال حاضر علاوه بر رضا شهابی دو تن از رهبران سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی چند سالی است که در زندان بسر می برند
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،ربودن،قرار دادن در سلولهای انفرادی ، شکنجه،عدم درمان و ادامه بازداشت فعالین سندیکایی را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار اقدامات عملی برای پایان دادن به سرکوب فعالین کارگری و آزادی فعالین سندیکایی در ایران است .