افق روشن
www.ofros.com

اخراج ۵٠ کارگر متروی تهران و وضعیت کارگران فرش غرب کرمانشاه


آژانس ایران خبر                                                                                             یكشنبه ٢٢ فروردین ١٣٨٩


شركت مترو تهران ۵٠ نفر از كارگران خود را اخراج كرد

آژانس ایران خبر: شركت متروی تهران ۵٠ نفر از كارگران خود را كه در قسمت های مختلف از جمله نگهبانی, كنترل بلیط, مسئول كنترل ایستگاه, متصدیان فروش بلیط كه بیش از پنج سال سابقه داشتند و به صورت قراردادی مشغول بكار بودند به دلیل پایان قرارداد از كار اخراج كرد. این كارگران برای بازگشت به بكار و استفاده از بیمه بیكاری دادخواستی را در ادارات كار تنظیم كردند كه هنوز چشم انداز بازگشت آنان به كارشان مشخص نیست.

----------------------------

گزارشی از آخرین وضعیت کارگران فرش غرب کرمانشاه

آژانس ایران خبر: با گذشت بیش از هفت ماه از بازگشایی مجدد کارخانه فرش غرب کرمانشاه، سازمان تامین اجتماعی از پذیرش لیست بیمه ی کارگران سر باز می زند. دلیل این سازمان این است که تاکنون کارفرمای جدید، هیچ سند و یا مهری که بیانگر مالکیت آنها باشد، ارائه نکرده است و آنها لیست بیمه ی کارگران را تحویل نمی گیرند. مدیریت جدید نیز که شرکت " آتیه دماوند " می باشد، مدعی است که این وضعیت ناشی از خودداری مالک قبلی از انتقال سند کارخانه به آنهاست. این در حالی است که در کشاکش بین صاحبان سرمایه بر سر تصاحب کارخانه فرش غرب، تعداد ٢٠۴ کارگر رسمی و قراردادی وجود دارند که در جایی کار می کنند که هنوز مالک و هویت محل کارشان مشخص نیست و این مسئله موجب نگرانی آنها شده است.
لازم به ذکر است که کارخانه فرش غرب در مهر ماه سال ١٣٨٧، توسط مالک وقت کارخانه تعطیل گردید و مدتی بعد، این شرکت را منحل اعلام کرد. اما کارگران این واحد تولیدی، با همبستگی و اعتراض و تجمع های طولانی و تلاش نمایندگان منتخب خود، توانستند مسئولین را مجبور کنند که کارخانه را بار دیگر در تاریخ اول شهریور ١٣٨٨، راه اندازی کنند. این امر نتیجه ۹ ماه مبارزه و ایستادگی و تحمل شرایط سخت معیشتی و مشکلات عدیده ی دیگر توسط كارگران بود. بدون تردید کارگران فرش غرب کرمانشاه، این بار هم با اتحاد و همبستگی خود می توانند حقوق و خواسته های برحق خود را تحمیل کنند.

آژانس ایران خبر -۲۲/۱/۱۳۸۹