افق روشن
www.ofros.com

احضار گسترده فعالین كارگری سنندج و توطئه جدید علیه جان منصور اسالو

آژانس ایران خبر                                                                                             چهارشنبه ١٩ اسفند ۱٣٨٨


احضار گسترده فعالین كارگری سنندج به وزارت اطلاعات

خبرنگار آژانس ایران خبر: بنا به گزارشات دریافتی طی روزهای گذشته جمعی از فعالین جنبش كارگری وشورای زنان به نام های مجید حمیدی - خالد مرادو یسی - مهرداد امین وزیری - برهان سعیدی - وفا قادری - سوسن رازانی - كورش بخشنده - لیلا خلیلی - به اداره اطلاعات سنندج احضار شده و تحت فشار قرار گرفته اند.

----------------------

توطئه جدید علیه جان زندانی سیاسی منصور اسالو در زندان گوهردشت كرج

خبرنگار آژانس ایران خبر: بنابه گزارشات رسیده ، روز سه شنبه ١٨ اسفند ،زندانبانان مزدورحكومتی در گوهر دشت ، مزدور اجیر شده خود بنام سید محمد حسینی كه چندی پیش قصد سوءقصد به جان آقای منصور اسالو را داشت و مدتی از بند برده شده بود، را مجددأ به بند آقای منصور اسانلو آورد. مزدور مذكور از بدو ورود به بند مجددأ دست به فحاشی و عربده كشی علیه آقای اسالو زده و قصد درگیری را داشته است. همچنین آقای اسانلو امروز به دلایل نامعلومی به حفاظت زندان فراخوانده شده است ونشانه ها حاكی از آن است كه هر گونه خطری بصورت برنامه ریزی شده از جانب حكومت ایشان را تهدید میكند

آژانس ایران خبر - ۱۹/۱۲/۱۳۸۸