افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران چینی البرز و شرایط كارگران آرد سفید ستاره


آژانس ایران خبر                                                                                                    جمعه ٢١ آبان ١٣٨٩

تجمع اعتراضی كارگران كارخانه چینی البرز قزوین همزمان با حضور احمدی نژاد در قزوین

به گزارش ایران كارگر روز چهارشنبه ١٩ آبان همزمان با حضور احمدی نژاد در قزوین , بیش از ١٨٠ كارگر كارخانه چینی البرز قزوین برای پیگیری مشكلات و حقوقهای معوقه خود بجای استقبال از احمدی نژاد درمقابل اداره صنایع این شهر تجمع اعتراضی برپا كردند.
لازم به ذكر است كه در اسفند ماه گذشته حكم انحلال كارخانه چینی البرز صادرشده و كارگران محروم ورنجدیده این كارخانه از فروردین ماه امسال تا كنون مستمرا در حال برگزاری تجمعات اعتراضی برای بدست آوردن حقوق حقه خود میباشند.

----------------

شرایط سخت طاقت فرسای كارگران كارخانه آرد سفید ستاره

كارخانه آرد سفید ستاره در ۴٠ كیلومتری شهر كرج قرار دارد. رئیس این كارخانه فردی سرمایه دار و پرنفوذ بوده كه از طریق نفوذ و قدرت خود توانسته شرایط سختی برای كارگران این كارخانه فراهم آورد.
بنا به گزارش یكی از كارگران , این كارخانه بیش از ۵٠ كارگر دارد كه دارای شرایط سخت و طاقت فرسای كاری هستند.
آنها صبح باید از ساعت پنج و سی دقیقه بر سركار حاضر شوند و بعد از ظهرها نیز تا ٧ و گاها تا ٩ و ١٠ شب نیز بر سر كار می مانند. این در حالی است كه برای آنها هیچ گونه اضافه كاری محاسبه نمی شود و وحتی جمعه ها نیز باید بر سر كار خود حاضر شوند. تعدادی از این كارگران حتی بیمه نبوده و حقوق كمتر از حقوق وزارت كار (كه خود كاملا غیر انسانی می باشد) دریافت می كنند. چندین كارگر افغانی نیز در این كارخانه وجود دارند و رئیس كارخانه از طریق این كارگران بر كارگران فشار وارد می كند كه در صورت تن ندادن به شرایط وی كارگران افغانی بیشتری جایگزین آنان خواهد نمود. همچنین این كارفرما با دادن رشوه به اداره های بیمه و كار اجازه هیچ گونه شكایتی برای كارگران برای گرفتن حق و حقوق خود نمی دهد.
در تمام كارخانه دوربین های مدار بسته نصب شده كه كارگران را همیشه زیر نظر دارد.