افق روشن
www.ofros.com

بحران دركارخانه های تبریز، وضعیت کارگران

گوشت زیاران، نارضایتی بازنشستگان و تجمع کارگران نازنخ


آژانس ایران خبر                                                                                                  شنبه ٢٣ مرداد ١٣٨٩


بحران دركارخانه های تبریز

یکی از فعالین کارگری تبریز ,به خبرنگارآژانس ایران خبــرگفت: ”کارگران کارخانه های مختلف تبریز با مشکل مواجه هستند و غالبا در معرض اخراج میباشند . کارخانه های صنف” کفش” و یا” تولیدات صنعتی” و بخصوص” فرش و نساجی” در بحران شدید بسر میبرند و همه کارگران این کارخانه ها حقوقشان با تاخیر چند ماهه داده میشود.

--------------

کارگران مجتمع گوشت فارس مرودشت در وضعیت بسیار بد معیشتی به سر میبرند

کارگران مجتمع گوشت فارس مرودشت در وضعیت بسیار بد معیشتی به سر میبرند .به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبــــــــر از ٦ ماه پیش بدنبال اعلام انحلال شرکت مجتمع گوشت فارس این كارگران به هر جایی که مراجعه میکنند امکان اشتغال ندارند . یكی از كارگران دراین رابطه گفت :” ماه رمضان آمد وشرمندگی ما سرعدم توان مالی برای تهیه مایحتاج زندگی زیادتر شد . واقعا نمیدانم با چه رویی به صورت همسر و بچه هایم نگاه كنم .این وضعیت هم فقط شامل حال من نیست وهمه كارگران با این مشكلات روبروهستند . ”

--------------

نارضایتی بازنشستگان از بیمه

نامه دریافتی : من یك بازنشسته ام , در سن پیری چشمانم را عمل کرده ام، چاره ای جز عمل نبود. باید پولش را بیمه دانا می پرداخت، چون سالهاست که حق بیمه می دهم اما نپرداخته است ومن رفته ام قرض کرده ام و پول دکتر جراح را داده ام.پس بیمه کی باید بیمه شوندگان و امثال ما بازنشسته ها را دریابد؟!؟

--------------

ما اخلالگر نیستیم ما فقط هفت ما ه حقوق معوقه مان را میخواهیم!

كارگران كارخانه نازنخ قزوین روزچهارشنبه ٨٩.۵.٢٠ از صبح مجددا برای چندمین بار در مقابل این شرکت تجمع كرده و خواهان ٧ ماه حقوق معوقه خود شدند . یكی از كارگران به خبرنگارآژانس ایران خبـــــــــــرگفت :” ما جلوی وزارت صنایع فقط گفتیم كه مزدمان را كه كاركرده ایم میخواهیم اماما را تحت عنوان اخلالگر پراكنده كردند البته با باتوم ! ما فقط نان برای خوردن میخواهیم نمیدانم این كجایش اخلالگری محسوب میشود؟ كارگر دیگری گفت : ” ٢٠ سال است كه سابقه كاردارم اما بعد از ٢٠ سال هیچ چیز ندارم الا یك كمر خمیده , ویك سفره خالی ونگاهی شرمند از زن وبچه هایم” كارگر دیگری درادامه گفت :” این نفت كه قراربود بیاید سر سفره ما فقیر بیچاره ها بیاید چه شد ؟ نخواستیم . هفت ماه حقوق عقب مانده مارا بدهید از خیر نفت گذشتیم .”

آژانس ایران خبر - ۲۲/۵/۱۳۸۹