افق روشن
www.ofros.com

،تجمع کارگران قطعات لاستیكی

شهرداری اهواز و اخراج کارگران زنجان و خرمشهر


آژانس ایران خبـر                                                                                             یکشنبه ١ خرداد ١٣٩٠

اخراج ٣٠٠ كارگر ایران خودرو طی ماههای اخیر

كارخانه ایران خودرو درزنجان بیش از٣٠٠ كارگرخودراطی ماههای اخیر اخراج كرده است : به گزارش ایران كارگر، كارخانه ایران خودرو درزنجان كه در حال حاضر بیش از٧٠٠ كارگردارد طی ماههای اخیر حدود ٣٠٠ كارگر خودرا اخراج كرده است .كارگران اخراجی تماما بومی میباشند. تعدادی از كارگران بومی را به پیمانكاران سپرده اند كه درنتیجه آن .كارگران نه تنها هیچ امنیت شغلی ندارند بلكه این موضوع باعث شده كه كارگران با حقوق ماهیانه بسیار كمتری به كارگرفته شوند واز كلیه مزایا ی یك كارگر دائم واستخدامی بی بهره باشند .نكته قابل توجه اینكه ما به ازآئ كارگران بومی. كارگران غیربومی كه اغلب از شمال كشورهستند استخدام كرده اند. این موضوع باعث خشم وناراحتی شدیدكارگران واقع شده وعلیرغم پیگیریهایی كه كرده اند متاسفانه هیچ پاسخی داده نشده است.

----------------------

تجمع اعتراضی كارگران تولید قطعات لاستیكی

روز شنبه ٩٠.٢.٣١ جمعی از كارگران كارخانه تولید قطعات لاستیكی در اعتراض به ۴ ماه حقوق معوقه و همچنین اعتراض به اخراج كارگران این شركت و حذف شدن سرویس ایاب و ذهاب و قطع سایر مزایای شغلی كارگران. از ساعت ١٧٠٠ الی ٢٠٠٠ در ساختمان ستاد فرمان امام واقع در خیابان وزرا تجمع كردند . به گزارش ایران كارگر مامورین دولتی در هراس از این تجمع اعتراضی همه كارگران را به داخل سالنی برده و برخی از كارگران را مورد اتهام و تهدید قراردادند و النهایه وقتی با جدیت كارگران معترص مواجه شدند وعده حل شدن مشكلات آنها را دادند. كارگران تهدید كردند كه چنانچه مطابق وعده داده شده عمل نشود مجددا اعتراض خودرا از سر خواهند گرفت.

----------------------

تجمع اعتراضی كارگران شهرداری اهواز

صبح روز شنبه ٣١ اردیبهشت ، بیش از١٠٠ نفرازكارگران قسمت سازمان پاركها مربوط به شهرداری اهواز درمقابل ساختمان شهرداری مركزی این شهر واقع درمیدان راه آهن اهواز تجمع كردند .به گزارش ایران كارگر ، كارگران مزبور از كارگران شركتهای پیمانكاری بوده ومدت ۴ ماه حقوق معوقه خودرا میخواستند.

----------------------

به دنبال اخراج ٣٧ تن ازكارگران شركت تاسیسات

دریایی خرمشهر، این شركت به اعتصاب وتعطیلی كشیده شد

بدنبال اخراج٣٧ نفر از كارگران قراردادی شركتهای پیمانكاری مربوط به شركت تاسیسات دریایی خرمشهر در تاریخ ٢٧ اردیبهشت . كارگران شاغل دراین شركت به حمایت از همكاران اخراجی خود دست از كار كشیده و به اعتصاب نامحدود مبادرت كردند . به گزارش ایران كارگر ، یكی از كارگران معترض گفت : ”بدلیل دستوری كه پیمانكار به انتظامات شركت داده بود از ٢٧ اردیبشهت یعنی هفته گذشته به ٣٧ نفرازهمكاران ما اجازه ورود به محوطه شركت داده نشد، به همین خاطر ما و تعداد زیادی از كارگران تاسیسات دریایی خرمشهر دست به اعتراض زده و كار را تعطیل كردیم . بدلیل بالا بودن آمار كارگران اعتصابی عملا كار شركت متوقف شده و امروز یكشنبه ٩٠.٣.١ مدیریت شركت تعطیلی شركت تا اطلاع ثانوی را اعلام كرد”. تا زمان دریافت گزارش كارگران معترض در مقابل شركت دراعتصاب و تجمع میباشند.
گزارش تكمیلی متعاقبا داده میشود.