افق روشن
www.ofros.com

اخبار کارگران ریسندگی کاشان، كارگران مجتمع صنعتی

رفسنجان، خشونت با کارگران و اعتصاب کارکنان راه آهن یونان


آژانس ایران خبر                                                                                           پنجشنبه ٢۵ شهریور ١٣٨٩

صبر كارگران زحمتكش كارخانه ریسندگی كاشان بعد از ٢٦ ماه بی حقوقی به سر آمد

روز سه شنبه ٢٣ شهریور كارگران به جان آمده كارخانه ریسندگی كاشان، دراعتراض به عدم دریافت حقوق به مدت ٢٦ ماه ، قصد بالا رفتن از دیوار كارخانه ودرگیری با مدیریت كارخانه را داشتند ، یكی از این كارگران خشمگین به خبرنگارآژانس ایران خبـــــــــــرگفت : ” بس است دیگر تا به حال هر چه سكوت كردیم بس است ، فكرمیكردیم اگر دست به اقدامی بزنیم وضع از این كه هست بدتر میشود اما الان هیچ چیز بدتر از وضعیت فعلی مان نیست ، آبرویی دیگر برای ما باقی نمانده است دیگر كسی به ما قرض نمیدهد ، در بدهكاری و شرمندگی غوطه ور شده ایم . تا به حال درمقابل شركت و ادارات دولتی زیاد تجمع كرده ایم اما دریغ از اینكه كسی حرفهای ما راگوش كند .”
لازم به توضیح است كه كارخانه ریسندگی كاشان از مهمترین كارخانه های ریسندگی كشور بوده و اكنون در بحران بی سابقه ای قرار دارد.

-------------

برخورد خشونت بار مزدوران حكومتی با كارگران فقیر

ماموران پلیس طی چند روز گذشته با كارگران فقیری که صبح ها در سر چهار راه ها در انتظار کار می ایستند برخورد خشن می کنند. ماموران پلیس در حالی که سوار بر موتورسیکلت هستند به جمع كارگران با خشونت حمله ور می شوند.
آنها با وحشیگری كارگران رااز محل پراكنده میكنند .
كارگران در محل هایی همچون زیر پل چوبی، تقاطع خیابان سپه و ... می ایستند تا شاید كاری گیرشان بیاید اما مزدوران امان نمیدهند و آنهارا كه در جستجوی كاری برای در آوردن لقمه نانی هستند بازور متفرق میكنند .

-------------

اعتصاب کارکنان راه آهن یونان

صدهاتن از کارکنان راهآهن یونان در اعتراض به اصلاحات اقتصادى دولت دست به یک اعتصاب ٢۴ ساعته زدند.

كارگران مجتمع صنعتی رفسنجان ٦ ماه است كه حقوق نگرفته اند

به گزارش خبرنگار آژانس ایران خبـركارگران مجتمع صنعتی رفسنجان دفتر مركزی از اول سال جاری یعنی بمدت ٦ ماه حقوقی دریافت نكرده اند، علاوه برآن به این كارگران عیدی ومزایای سال ٨٩ نیز داده نشده است.
مجتمع صنعتی رفسنجان تولید كننده انواع موكت میباشد كه اكثر كارگران این مجتمع صنعتی، قراردادی هستند

آژانس ایران خبر - ۲۵/۶/۱۳۸۹