افق روشن
www.ofros.com

،اخبار ریسندگی خاور، کارگران گیلان، دستمال كاغذی نوظهور

رنگ سازی ایران، قند اصفهان، سازمایه، سیمان كرمان و نساجی گیلان


آژانس ایران خبر                                                                                             شنبه ١۴ فروردین ١٣٨٩


كارخانه ریسندگی خاور رشت نه تنها حق و حقوق پایه ای

كارگرانش را نمی پردازد بلكه قرارداد كار آنها را نیز لغو میكند!!!

خبرنگار آژانس ایران خبر- رشت: بنا به گزارشات دریافتی كارگران كارخانه ریسندگی خاور رشت حقوق ما ه های بهمن واسفند ونیمی ازعیدی وپاداش خودشان را نیز نگرفته اند. این كارگران بدلیل ترس از اخراج، از اعتراضات كارگری هم خودداری میكنند چون قراردادی هستند وهرلحظه كه كارفرما بخواهد اخراجشان میكند.اكنون دراثر اقدامات كارگران قرار شده است كه اموال كارخانه را توقیف وبفروش برسانند وحقوق كارگران را بدهند ولی كسی باین وعده ها اطمینانی ندارد.
كارگران بازنشسته كارخانه ریسندگی خاور رشت نیز حقوق وسنوات خود را دریافت نكرده اند .هریك ازآنها بین ۴ تا ٦ میلیون تومان طلب دارند.اقدامات اعتراضی وشكایات مستمر آنها برای دریافت مطالباتشان بجایی نرسیده است .
یكی از كارگران این كارخانه به خبرنگار آژانس ایران خبر گفت: ” من خودم ٣٠ سال سابقه كاری دارم نه حقوقم را داده اند ونه سنواتم را، طلبم ازكارخانه ١١ میلیون تومان است ولی دیگر روحیه رفتن به كارخانه ودنبال كردن آنرا ندارم چراكه هركاری كه تابحال كرده ام دستم بجایی نرسیده است ودیگردچار افسردگی شده ام .”
لازم به ذكر است كارخانجات ریسندگی ایران برك رشت نیز بیش از ١٠٠ كارگر قراردادی خودرا درشب عید ازكار بركنار واخراج كرده است واین بدلیل افزایش دستمزدها بوده است.این كارخانه نیز نظیر سایر كارخانجات ریسندگی روباخراج كارگران رسمی واستخدام كارگران قراردادی كرده است بطوریكه الان اكثریت قریب باتفاق كارگران قراردادی هستند .

-------------------

این میزان حقوق نا گرفته كارگران گیلان به كجا میرود؟؟؟

خبرنگار آژانس ایران خبر-رشت: بنا به گزارشات دریافتی حقوق كارگران درگیلان به نسبت سایر شهرها مثل تهران پایین تراست. درحال حاضر به كارگران قراردادی ماهی ٢٨٠هزاروبه كارگران رسمی حدود ۴۵٠ هزارتومان میدهند.ازطرف دیگر حقوق كارگران را همیشه باتاخیر میپردازند وسعی میكنند كه كارگران رسمی را زودتر بازنشسته كنند وكارگران قراردادی جایشان بیاورند.
بازنشستگان كارخانه خاور ازسال ٨٠-٨١ هنوز مطالباتشان را نگرفته اند قابل توجه اینكه مدیران كارخانه وامهای میلیاردی میگیرند ولی حقوق كارگران را نمیدهند. از زمانیكه كارخانه ها ازدولت به بخش خصوصی واگذار شده كارگران به فشار ومضیقه بیشتری افتاده اند.آنها سعی شان بر قراردادی كردن كارگران است زیرا كه آنها را كسی بحساب نمیاورد.
اززمانیكه دولت اقدام به ورود كالاهای خارجی كرده است بازار فروش كارخانه های داخلی ازبین رفته ومحصولات درانبارها میماند وارزانتر بفروش میرسد.مثلا نخ تولیدی كیلویی ٨٠٠-٩٠٠ تومان افت قیمت دراین رابطه داشته است.

-------------------

فشار اقتصادی بر كارگران كارخانه دستمال كاغذی نوظهور

به گفته یكی ازكارگران كارخانه دستمال كاغذی نوظهور، درماه اسفند نصف حقوق كارگران به آنها پرداخت شده وبهانة این عدم پرداخت را مدیركارخانه وضعیت درآمدی كارخانه اعلام كرده است.
در این شركت حدودا ٢۵٠ نفر كارگر هستند، كه اكثرآنها ، كارگران قراردادی هستند،بنا به گفته یكی از كارگران این كارخانه ازجمله اقدامات ضد كارگری كه در مورد عموم كارگران صورت گرفته، نپرداختن سهام عدالت است ، كه از ابتدای دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد ، جزء مواردتبلیغاتی او بوده كه قرار بوده بخشی از درآمد نفت را بعنوان سهام عدالت ، به مردم وبه طور خاص به كارگران بپردازد.
كارخانه دستمال كاغذی نوظهور قبلا دولتی بوده كه بدلیل ورشكستگی دولت این كارخانه را به بخش خصوصی واگذار كرده است .

-------------------

سیاستهای ضد كارگری در كارخانه رنگ سازی ایران

كارخانه رنگ سازی ایران حدودا ١٢٠ كارگر دارد كه عمده آنها كارگران قراردادی هستند ، كه امسال درتاریخ ٢٩ اسفند كه روز پرداخت عیدی كارگران بوده است ، قرار بوده كه به كارگران مبلغ ٨٠٠ هزار تومان بعنوان عیدی پرداخت شود كه در آخرین لحظه ، به بهانه جریمه های نقدی كه برای تعدادی ازكارگران مشخص شده ، مبلغ ٤٠٠ هزار تومان از عیدی این كارگران كسر كرده اند . اینكار توسط مدیر اجرایی كارخانه انجام شده واسم رئیس كارخانه هم فردی بنام صالحی است .حقوق ماهیانه این كارگران قراردادی كه هركدام سالها است كه دراین كارخانه كار میكنند تا اسفند امسال بین ٢٧٠ هزار تا ٢٩٠ هزار تومان بوده است درصورتی كه بنا به گفته محجوب مدیركل خانه كارگر براساس هزینه های جاری جامعه خط فقر مطلق برای كارگران ماهیانه ۵٠٠ هزار تومان است وكارگران بنا به گفته این كارگزار حكومتی نباید كمتر از این مبلغ حقوق دریافت بكنند.
سیاست ضد انسانی وضد كارگری ، قراردادی كردن كارگران ورسمی نكردن وضعیت استخدام كارگران از دور اول ریاست جمهوری احمدی نژاد ، اتخاذ شده وبراساس این سیاست ضد كارگری ، میلیونها نفر كارگر در سراسر ایران ، همواره در لبه پرتگاه اخراج ، قرار داده شده اند .كه به محض كوچكترین اعتراضی درمورد حقوق به یغما رفته شان ، بلا فاصله آنها را به بهانه های ساختگی ، اخراج بكنند یكی از كارگران این كارخانه در رابطه با فشارهای خردكننده بر روی كارگران گفت : ما كار میكنیم كه فقط زنده بمانیم واز زندگی هیچ چیز نمی فهمیم.
این وضعیت بخوبی نشان دهنده وضعیت دردناك حدود ۸ میلیون كارگر در سراسر ایران است.

-------------------

شركت قند اصفهان در چند قدمی مختل شدن می باشد

خبرنگار آژانس ایران خبر-اصفهان: بنا به گزارشات دریافتی شركت قند اصفهان یكی از شركت های بزرگ در سطح كشور است. دو قسمت اساسی این كارخانه تعطیل شده است. این شركت با افت در تولید چغندر قند، كاهش نیرو و همچنین كاهش سود مواجه است. تا حدی كه قبلا ٧٠٠ كارگر داشته كه در حال حاضر به ٣٠٠ تا ٤٠٠ نفر كاهش پیدا كرده است. امسال تولید این كارخانه تا ٧۵ درصد افت كرده ا ست.
یكی از اعضای شورای كارگری این شركت به خبرنگار آژانس ایران خبر در این رابطه گفت:
”مشكلات عمده كارگران ما بیمه تامین اجتماعی است. اگر كارگر دفترچه بیمه داشته باشد تازه به او به عنوان گدا نگاه می شود. در حالیكه ٣٠ درصد حقوق كارگران بابت بیمه كم می شود. من ١٨ سال است كه دارم پول بیمه می دهم. در این مملكت در این شهر در این سازمان مشكل داریم. من دو تا پول بیمه دارم می دهم. چرا؟ یا بیمه را اختیاری كنند یا خصوصی . یك تناقض این وسط است. اكثر كارگران حداقل حقوق را می گیرند. ما پول بابت بیمه تامین اجتماعی می دهیم ولی به ما به عنوان فقیر نگاه می كنند. فكر می كنند مجانی دارند انجام می دهند. نمی توانند اداره كنند بدهند خودمان بهترین مدیریت را داریم.”

-------------------

دزدی مسئولین قوه قضایه از اموال توقیف شده شركت سازمایه

كه حق و حقوق كارگران اخراجی شركت سازمایه پاكدشت می باشد

از میان نامه های رسیده به آژانس ایران خبر:
بعداز اعلام ورشكستگی شركت سازمایه كلیه اموال آن شركت توقیف شده بود تا بدهی شركت به بیش از ٢٤٠ كار اخراجی تعین تكلیف شود، ولی مسئولین قضایی دست اندر و بر خی از ارگانهای دولتی( حسینی مسئول قضائیه وقت ) اقدام به فروش خاك معدن كه از سر مایه كارگران اخراجی می باشد كرده و مبلغی معادل ٤٠٠ میلیون تومان خاك از معدن شركت به حراج فروخته اند .یكی از كارگران كه خانه اش نزدیك معدن بوده اعتراض كرده و جلوی كامیونها را گرفته بود، كه وی را بخاطرا اعتراضش ٤٠٠ هزارتومان جریمه كرده كرده اند.

-------------------

كارگران كارخانجات سیمان كرمان بدلیل شرایط

دشوار كاری مشمول طرح كارهای سخت و زیان آور می شوند...

خبرنگار آژانس ایران خبر-كرمان : بنا به گزارشات دریافتی گروه كارخانجات سیمان كرمان حدود ٦٠٠ كارگر قراردادی و رسمی دارد كه بدلیل شرایط دشوار كاری مشمول طرح كارهای سخت و زیان آور میشوند یعنی امكان استفاده از بازنشستگی پس از ٢٠ سال را دارند ولی این كارخانه به این بازنشسته ها مزایا ی بازنشستگی پرداخت نمیكند یعنی عملا نمیگذارد كه كارگران ازاین طرح استفاده كنند.نكته دیگر اینكه كارخانجات سیمان محیط اطرافشان را تا شعاع ٣٠-٤٠ كیلومتری آلوده میكنند ولی دراینجا باین مساله توجه نمیشود وسلامت وبهداشت مردم ساكن دراطراف این كارخانه درخطر قراردارد وفكری بحال آن نشده است.

-------------------

وضعیت وخامت بار كارخانجات نساجی گیلان

بنا به گزارشات دریافتی وضعیت كارخانجات نساجی گیلان رو به وخامت میرود و میزان تولیدبسیار پایین است ، بازار فروش نیز ندارند.
دارندگان كارخانه میگویند تورم بسیار بالاست وتولید صرف نمیكند. ازطرف دیگر دولت با وارد كردن پارچه خارجی بازار فروش مارا گرفته است ولذا روبسوی اخراج كارگران رسمی واستخدام كارگران قراردادی میكنند كه دستشان برای اخراج وعدم پرداخت حقوق و... بازباشد.كارخانه خاور كه روزی ٨٠٠ كارگر رسمی داشته است امروز ٣٠٠ كارگر كه اكثرا قراردادی هستند بیشتر ندارد.

آژانس ایران خبر -۱۴/۱/۱۳۸۹