افق روشن
www.ofros.com

اخبار کارگری بیست پنجم فروردین


آژانس ایران خبر                                                                                         پنجشنبه ٢٦ فروردین ١٣٨٩


كارگران اداره آب وفاضلاب اهواز درزیرفشارهای معیشتی

اهواز: ”یكی از كارگرا ن اداره آب وفاضلاب اهواز گفت: ما از برج ٩ تا الان حقوق نگرفته ایم ، یكی دوبار اعتصاب كردیم و خواستیم كه جلوی این حق خوری را بگیریم. اما دستور به اخراجمان دادند ، به ناچار سر كار برگشتیم. باوركنید این قدر ازمغازه ها برای گذران امورات معیشتیمان قرض گرفته ایم كه دیگر هیچ مغازه ای به ما قرض نمیدهد . ما ماندیم كه شكم بچه هایمان را چطوری سیر كنیم.
تعداد كارگران 35نفرند. كارفرمای كل آب و فاضلاب آقای زنگنه می باشد. ما زیر فشار های معیشتی هستیم. خانواده هایمان در حال ازهم پاشیدن است. صدایما ن به گوش كسی نمیرسد”.

----------------------

تجمع اعتراضی كارگران ٢٣ شركت تخلیه وبارگیری در بارانداز شلمچه

کارگران ٢٣ شرکت تخلیه و بارگیری در بارانداز شلمچه، با تجمع در برابر ساختمان مرکزی منطقه آزاد اروند در آبادان و در محل نماز جمعه خرمشهر به وضعیت کنونی خود اعتراض کردند. واگذاری تمام امور بارانداز شلمچه به یک شرکت خصوصی منجر به اعتراضات کارگری شده است. به رغم وضعیت وخیم اقتصادی کارگران، دولت با واگذاری کارها به عوامل خود و با حمایت و باز گذاشتن دست شان برای استثمار هر چه بیشتر کارگران، شرایط را روز به روز بر کارگران سخت تر می کند، شرایطی که بی شک اعتراضات کارگری گسترده‌تری را در پی خواهد داشت.

----------------------

درخواست رئیس خانه كارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز كارگر رد شد

بنا به خبر دریافتی، چند روز پیش رئیس خانه كارگر ، برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز كارگر امسال از دولت درخواست مجوز كرده، ولی وزارت كار و دولت با این درخواست او موافقت نكرده اند. چنین به نظر می آید كه عوامل دولتی و حكومتی هم برنامه ای برای برگزاری تجمع وراهپیمایی ندارند وبا برگزاری چنین برنامه هایی مخالف هستند.

----------------------

ضرب وشتم كارگرا ن كارخانه های شهرك صنعتی قزوین توسط بسیجیان

یكی از فعالان كارگری قزوین گفت:” در حال حاضر بیشتر كارخانه های شهرك صنعتی قزوین تعطیل یا نیمه تعطیل و كارگران این منطقه بیكارند. وی درادامه افزود:”بعضا كارگران دست به تجمع میزنند ، بسیجیها علاوه بركارگران دربرخی موارد خانواده های كارگران رانیزمورد ضرب وشتم قرار میدهند و به آزار و اذیت آنها میپردازند”.

----------------------

عدم وجود حد اقل امنیت شغلی برای كارگران

حكومت سركوبگر بدلیل نا كارآمدی های اقتصادی و عدم رسیدگی به امورات ضروری كارگران و كارخانه ها باعث كمرشكن شدن تولید و فلج شدن اقتصاد مملكت شده است یكی از نتایجی كه ببار آورده است ، اخراج جمعی كارگران از كارخانه های مختلف میباشد كه موجی از اعتراض و تحصن را در اقشار كارگری جامعه بوجود آورده است. در همین رابطه هفته گذشته ٧٠ نفر از كارگران شركت روغن نباتی قو را بسادگی اخراج كرد . یكی از اعضای شورای كارگری كه در وزارت كار هم شاغل است با اشاره به همین خبرگفت: ” روزانه حداقل شاهد پرونده ۴٠ الی ۵٠ نفر كارگر هستم كه به بهانه های واهی ویا بدلیل اینكه كارخانه مربوطه درآمد مكفی ندارد اخراج میشوند و این كار روزانه در وزارت كار در جریان است.
بطور مثال كارخانه ما كه ۴٠٠ كارگر داشت در طی مدت كوتاهی به ١٢٠ نفر تنزل پیدا كرد ، از این نفرات هم تعداد زیادی كارگران قراردادی هستند و با كوچكترین بحرانی در كارخانه اخراج میشوند.طبق قانون نظام یك نفر بعد از ٢۵ سال باید جایگزین شود ولی به همین قانون خودشان هم عمل نمی كنند و به هیچ وجه عملی نشده است.”

آژانس ایران خبر - ۲۵/۱/۱۳۸۹