افق روشن
www.ofros.com

اعتصاب کارگران کوره پزخانه، وضعیت

كارگران شهرك صنعتی هشتگرد و بحران در رادیاتورسازی ها


اینا - هرانا                                                                                                       دوشنبه ٢ خرداد ١٣٩٠

بحران در كارخانه های رادیاتور سازی

كارخانه های كوچك رادیاتور سازی كه تولید كننده رادیاتوربرای ایران خودرومیباشند درحال حاضر با بحران مواجه میباشند. به گزارش ایران كارگر شروع این بحران تقریبا ازدوسال پیش با بالا رفتن هزینه اجناس و مواد اولیه شروع شده و هر روز افزایش میبابد .یكی از مدیران این كارخانه ها میگوید :” این كارخانه ها خصوصی است واز آنجایی كه تولیدات این كارخانه مختص ایران خودرو میباشد، به اشكال مختلف تحت فشار قرار میگیرند. بابالارفتن هزینه اجناس ومواداولیه قیمت تولید شده برای ما بسیار بیشتر از قبل است، در حالیكه تولیدات این كارخانه كماكان با قیمت قبل از ما خریداری میشود . این مدیر كارخانه میگوید كه بدلیل تورم و حذف یارانه ها ، تولید كردن رادیاتور برای ما نه تنها سودی ندارد ، بلكه ضرر میكنیم و مجبور میشویم كه كارخانه را تعطیل كنیم.

---------------------

یكی از كارگران شهرك صنعتی هشتگرد:

ما با این حقوق ها زندگی نمیكنیم ، ما فقط نفسمان درمی آید

درشهرك صنعتی هشتگرد مجموعه واحدهای تولیدی با كمتر از ۴٠ الی ۵٠ درصد ظرفیت شان كارمیكنند. یكی از كارگران دراین زمینه به ایران كارگر گفت: ” هركارخانه ای كه شمانگاه كنید مشكلات خودش رادارد ، هر كارخانه ای بامشكلات خودش دست وپنجه نرم میكند .وضعیت اغلب و احدهای تولیدی واقعا فلاكت باراست ، حداقل در شهرك صنعتی هشتگرد همه واحدهای تولیدی با كمتراز ۴٠ الی ۵٠ درصد ظرفیت شان دارند كارمیكنند. درچنین شرایطی مشكلات كارگران هم مشخص است، من بعنوان یك كارگر بایستی بگویم كه ما دراین وضعیت زندگی نمی كنیم بلكه فقط نفسی از ما در می آید من با ٣٣٠هزارتومان در ماه با دادن كرایه خانه و۵ سر عائله چكارمیتوانم بكنم ؟ همه هم مشكلات كارگری رامیدانند از بالاگرفته تا پایین ،متاسفانه صدای مابجایی نمیرسد .”

---------------------

اعتصاب کارگران کوره پزخانه های منطقه بوکان

خبرگزاری هرانا - خبر رسیده از منطقه ساروقامیش بوکان حاکی از آن است که کارگران کوره های آجر پزی این منطقه از ٣١ اردیبهشت ماه سال جاری دست به اعتصاب زده اند.
کارگران کوره پزخانه های ساروقامیش بوکان خواستار افزایش میزان دستمزد های خود شده اند. به گزارش موکریان: کارگران اعتصابی خواهان افزایش مبلغ دستمزدهای خود به ٣۵٠٠ تومان برای چرخ کش و ١٠٠٠ تومان برای کوره چین به ازای ساخت هر یک هزار آجر می باشند.
گفته می شود فردا دوشنبه قرار است نمایندگان کارفرما و کارگران در فرمانداری بوکان جهت بررسی مطالبات کارگران مذاکره و گفتگو نمایند.