افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران هفت تپه، كشت و صنعت كارون و کارگران لوله خوزستان


ایلنا - اینا                                                                                                         سه شنبه ٧ دیماه ١٣٨٩


كارگران هفت تپه وكشت و صنعت كارون تجمع كردند

بیش از ۵٠٠ كارگرا نی‌بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر در مقابل اداره كل تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع كردند/ این تجمع در پی عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای صورت گرفت.
در پی عدم محاسبه سنوات بیمه ای جمعی از كارگران كارخانه‌های نی‌بر هفت تپه و كشت و صنعت كارون شوشتر این كارگران در مقابل اداره كل تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع كردند.
به گزارش ایلنا،بیش از پانصد نفر از كارگران نی بر به دلیل عدم محاسبه سنوات بیمه ای از سال ١٣۶٨ تا كنون كه به صورت فصلی مشغول به كار بوده اند، مقابل اداره كل تامین اجتماعی استان خوزستان تجمع نموده اند این در حالی است كه مدیر عامل تامین اجتماعی و هیئتی در استان خوزستان به سر میبرند.

-----------------

تجمعات واعتراضات مستمر كارگران لوله سازی خوزستان

آژانس ایران خبـر: صبح دوشنبه از ساعت ٨، بیش از ٩٠ نفر از كارگران لوله سازی خوزستان در مقابل ساختمان حراست تجمع كردند و نسبت به كارشكنی های مستمر مامورین ومقامات مختلف اعتراض خود را بیان نمودند.
یكی از كارگران این شركت در این باره گفت:” روز یكشنبه نیز بیش از ١٠٠ نفر از كارگران در این جا تجمع كرده بودند. آنها اعتراض و خواسته های خود را خطاب به وزیر صنایع بیان كردند.”
وی افزود: ” ما دوباره برای تجمع می آییم, چون راهی غیر از تجمع و پیگیری مطالبات و حقوق خود نداریم”.