افق روشن
www.ofros.com

تجمع كارگران بازنشسته نساجی مازندران و جانباختن کارگر جوان در عمق چاه


ایلنا - پایگاه خبری                                                                                              شنبه ٩ مهرماه ١٣٩٠

تجمع كارگران بازنشسته نساجی مازندران در خانه كارگر قائمشهر

صبح امروز تعدای از كارگران بازنشسته كارخانه های شماره ٢ و٣ طبرستان ،تجن وگونی بافی با مراجعه به خانه كارگر از این تشكیلات خواستند كه پیگیرمطالبات آنان در خصوص نگرفتن سنوات بازنشستگی خود از سال ٨٧ تاكنون شدند.
به گزارش ایلنا در این تجمع تعدای از این بازنشستگان در گفتگویی با ایلنا از بی توجهی مسئولین وسرگردانی چند ساله خود انتقادكردند.
در این گفتگو بازنشستگان معترض ابراز داشتند با توافقی كه با مدیران وقت نساجی مازندران داشتیم بعضا كسری بیمه خود را به تامین اجتماعی از جیب خود پرداخت نمودیم وعلیرغم تعهد كارفرما كه سنوات بمرور زمان با توجه به مشكل كارخانه نساجی پرداخت خواهد شد تا كنون وعدها عملی نگردیده است.
این بازنشستگان معترض ابراز داشتند كه بارها به مراجع ذیصلاح واستانداری مراجعه نمودند ولی متاسفانه تاكنون بغیر از وعده و وعید چیز دیگری عاید ما نگردیده است.
كارگران بازنشسته خانه كارگر را تنها متولی خود دانسته و خواستار پیگیری صنفی خود از مسئولین ارشد استان وكشورتوسط این تشكیلات شدند. قابل ذكر است تعداد٨٠ نفر ازكارگران كارخانجات نساجی مازندران از سال ٨٧ بازنشست گردیده اند.

--------------------

مرگ کارگر جوان در عمق چاه

کارگر جوان افغان با سقوط در عمق چاهی به عمق ٦۵ متر ، کشته شد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبری ١٢۵، این کارگر افغان ٢۶ ساله عصر روز گذشته در حین عملیات حفاری چاهی در محوطه بیمارستان امیراعلم در خیابان سعدی شمالی ، دچار حادثه شدوجان خودرا از دست داد.