افق روشن
www.ofros.com

کارگران لوله‌سازی خوزستان تجمع کردند

خبرگزاری کار ایران                                                                                  یکشنبه ۲٦ مهر ۱٣٨٨


در اعتراض به سیزده ماه حقوق معوقه؛ کارگران لوله‌سازی خوزستان تجمع کردند

دبیراجرایی خانه کارگراستان خوزستان از تجمع اعتراضی کارگران لوله‌سازی اهواز در دو روز گذشته خبر داد. به گزارش ایلنا، آقایارحسینی گفت: جمعی از کارگران این کارخانه دیروز و امروز در مقابل استانداری و دفتر مدیرعامل این شرکت تجمع کرده‌اند. وی یادآور شد: علت این تجمع افزایش مطالبات معوقه کارگران است.
به گفته این فعال کارگری با وجود اعتراض‌های پی‌درپی، کارگران همچنان بابت سیزده ماه حقوق و مزایا طلبکار هستند. حسینی افزود: کارخانه لوله‌سازی اهواز در سال‌های اخیر در پی خصوصی‌ ‌سازی و تغییر متعدد مدیران عامل در حالی در پرداخت مطالبات کارگران خود دچار بحران است که هنوز فعالیت توليدی خود راحفظ کرده‌ است.