افق روشن
www.ofros.com

طلب كارگران صنایع مخابراتی راه‌دور ایران به ٨ ماه رسید

خبرگزاری کار ایران                                                                                     شنبه ٩ آبان ۱٣٨٨

مطالبات معوقه كارگران صنایع مخابراتی راه‌ دور ایران به بیش از ٨ ماه رسیده‌است؛ آخرین بار و در شهریور ماه، ٣٠٠ هزار تومان از طلب چند میلیون تومانی هركارگر پرداخت شد.
ایلنا: در حالی كه مطالبات معوقه كارگران صنایع مخابراتی راه‌دور ایران به بیش از ٨ ماه رسیده‌است، كارگران این كارخانه از مخالفت مسوولان استان فارس با برگذاری تجمع‌های كارگری خبر می‌دهند.
به گزارش ایلنا، كارگران می‌گویند: با گذشت یك هفته از آخرین تجمع اعتراضی كارگران كارخانه صنایع مخابراتی راه‌دور ایران نه تنها هیچ اقدامی در خصوص پرداخت مطالبات و بازگشایی كارخانه صورت نگرفته است بلكه مسوولان استانی تاكنون سعی كرده‌اند تا حركت‌های اعتراضی كارگران جلو گیری كنند. یكی از كارگران درگفتگو با ایلنا گفت: آخرین بار و در شهریور ماه، ٣٠٠ هزار تومان ازطلب چند میلیون تومانی هركارگر پرداخت شد.
وی گفت: با وجود اینكه برخی از كارگران در اعتراض به وضع موجود چند بار دست به حركت‌های انتحاری زده‌اند اما مسووولان به جای پیگیری برای پرداخت مطالبات كارگران و بازگشایی كارخانه، استفاده از بیمه بیكاری را به كارگران توصیه می‌كنند.
وی گفت: پیش از این نیز جمعی از اعضای كمسیون اجتماعی مجلس پس از بازدید از این كارخانه راها شده و وضعیت كارگران آن وعده داده‌بودند تا در تهران به این وضع رسیدگی كنند.
كارخانه صنایع مخابراتی راه دور ایران كه در استان فارس واقع است؛ پس از واگذاری به بخش خصوصی به حالت نیمه تعطیل در‌آمد و پرداخت مطالبات ٩٠٠ كارگر آن به تعویق افتاد.