افق روشن
www.ofros.com

تجمع رانندگان شركت واحد مقابل سازمان تامین اجتماعی

خبرگزاری کار ایران                                                                                               شنبه ۱ اسفند ۱٣٨٨


آینده مبهم‌ سازمانی پرتنش با ٣٠ میلیون بیمه شده؛

تجمع رانندگان شركت واحد مقابل سازمان تامین اجتماعی

در چند ماه اخیر شدت معضلات تامین اجتماعی افزایش یافته ‌به گونه ای كه عدم حل مسایل كلان مربوط به این سازمان از سوی دولت و مجلس باعث شده‌است كه بیشتر وقت و انرژی سازمان تامین اجتماعی صرف این امور شود.
ایلنا: به‌دنبال ادامه توقف اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور درشركت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، صبح امروز(شنبه) گروهی از اعضای شوراهای اسلامی كار این شركت درمقابل اداره كل تامین اجتماعی شرق تهران تجمع‌كردند.
به‌گزارش خبرنگارایلنا، این تجمع چند ساعته در حالی برگزار شد كه پیش از این سازمان تامین اجتماعی به استناد آیین‌نامه جدید بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور از بازنشستگی پیش از موعد كارگران و رانندگان شركت واحد جلوگیری كرده بود.
مهدوی خواه از اعضای شورای اسلامی كار دهگانه شركت واحد كه در تجمع امروز حضور داشت به خبرنگار ایلناگفت: از مردادماه گذشته تاكنون سازمان تامین اجتماعی به استناد اینكه شركت واحد یك سازمان دولتی است با بازنشسته شدن حداقل ۵٠٠ كارگر و راننده شاغل در مشاغل سخت وزیان آور مخالفت كرده است. وی افزود:از آنجا كه براساس آیین‌نامه جدید شاغلان موسسات دولتی مشمول استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیستند سازمان تامین اجتماعی با بازنشستگی كارگران شركت واحد مخالفت می‌كند.
این درحالی است كه در جریان تجمع امروز كارگران شركت واحد تاكید كردند كه شركت واحد به طور مستقیم زیر نظر شورای شهرتهران اداره می‌شود و ماهیت دولتی ندارد. در همین رابطه علی اكبر عیوضی، از اعضای شورای اسلامی شركت واحد به ایلنا گفت: دولت تنها در ٤٩ درصد از سهام شركت واحد سهم دارد ۵١ درصد باقیمانده متعلق به مردم بوده و اختیار اداره آن با شورای اسلامی شهر تهران است.
وی با بیان اینكه تا بیش از این كاركنان شركت واحد به راحتی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده میكردند،گفت: شركت واحد بیش از ١۴ هزار راننده و كارگر دارد كه بخش قابل توجهی از آنها در محیط‌های سخت زیان آور مشغول به كار هستند. وی با بیان اینكه برای اثبات حقانیت كارگران شركت واحد تاكنون چندین بار بیان شركت واحد با سازمان تامین اجتماعی جلسات مذاكره و گفت وگو برگزار شده است گفت: كارگران شركت واحد به دلیل انجام كار سخت و طاقت فرسا حق خود می‌دانند كه همچنان ازمزایای بازنشستگی سخت وزیان آور بهره مند شوند. به گفته عیوضی در همین رابطه شركت واحد از شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با غیر دولتی بدون خود استخدام كرده است كه جواب آن به زودی به سازمان تامین اجتماعی ارائه خواهد شد.
وی تصریح كرد: چنانچه تا پایان هفته جاری موضوع بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آوررانندگان شركت واحد از سوی مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی حل وفصل نشود شواری اسلامی كار دیگردلیلی برای آرام نگه‌داشتن كارگران نمی‌بیند.
در همین رابطه مهربانی از روابط عمومی اداره كل تامین اجتماعی شرق تهران به ایلنا گفت: مشكل كارگران شركت واحد به آیین‌نامه ابلاغ شده در هیات دولت باز می‌گردد. وی افزود: هر چند تا پیش از این كاركنان شركت واحد به راحتی می‌توانستند از مزایای بازنشستگی سخت و زیان آور استفاده كنند اما از زمان ابلاغ آیین‌نامه جدید تنها كارگران مشاغل در موسسات خصوصی و غیر دولتی می‌توانند از این مزایا استفاده كنند.
به گفته مهربانی براساس آیین‌نامه جدید درشركت‌هایی كه بیش از ۵٠ درصد سهام آن به دولت تعلق دارد قانون مشاغل سخت وزیان آور اجرا نخواهد شد. وی افزود:با همكاری مسوولان ارشد سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و شركت واحد این مساله قابل حل است.
بنا براین گزارش در چند ماه اخیر شدت معضلات سازمان تامین اجتماعی افزایش یافته‌است به گونه ای كه عدم حل مسایل كلان مربوط به این سازمان از سوی دولت و مجلس باعث شده‌است كه بیشتر وقت و انرژی سازمان تامین اجتماعی صرف این امور شود به گونه‌ای كه امروز شاهد تجمعات كارگری هستم.حال معلوم نیست كه ادامه روند موجود چه آینده‌ای را برای سازمان و كارگران رقم خواهد زد.